Jetřichovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Vážení spoluobčané,

v rámci přechodu na nový poplatkový program došlo k chybnému uvedení doby splatnosti poplatku za odpad a některým spoluobčanům byla automaticky vygenerována upomínka za nezaplacení poplatku. Za tuto chybu se velice omlouváme! Omlouváme se také za případné komplikace s vyzvednutím zásilky do vlastních rukou!

Prosíme dotčené občany, aby tuto upomínku vzali pouze na vědomí jako upozornění na blížící se dobu splatnosti.

Pro úplnost uvádíme, že doba splatnosti dle aktualizované vyhlášky je 30.05.

Variabilní symbol uvedený v podání je identifikátorem pro ztotožnění poplatníka a je možné ho použít pro platbu i v dalších letech. Nově program umožňuje sloučit poplatkovou povinnost více poplatníků pod jednu platbu. Pokud o tuto službu budete mít zájem kontaktujte obecní úřad.

 

pracovníci OÚ