Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 01 Bře 2020 - 05:37
Zobrazený časový úsek:Měsíc Úno 2020

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Úno 2020
První návštěva 01 Úno 2020 - 00:13
Poslední návštěvy 29 Úno 2020 - 23:39
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *1,724
 
2,500
(1.45 návštěv/návštěvník)
17,719
(7.08 Stránky/Návštěva)
33,888
(13.55 Hity/Návštěva)
580.12 MB
(237.61 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
23,56046,653283.30 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 1792Návštěvy: 2732Stránky: 8407Hity: 26209Přenesená data: 428.76 MB Unikátní návštěvníci: 1724Návštěvy: 2500Stránky: 17719Hity: 33888Přenesená data: 580.12 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2020
Úno
2020
Bře
2020
Dub
2020
Kvě
2020
Čvn
2020
Čvc
2020
Srp
2020
Zář
2020
Říj
2020
Lis
2020
Pro
2020
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20201,7922,7328,40726,209428.76 MB
Úno 20201,7242,50017,71933,888580.12 MB
Bře 202000000
Dub 202000000
Kvě 202000000
Čvn 202000000
Čvc 202000000
Srp 202000000
Zář 202000000
Říj 202000000
Lis 202000000
Pro 202000000
Celkem3,5165,23226,12660,0971008.88 MB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 52Stránky: 166Hity: 394Přenesená data: 6.72 MB Návštěvy: 74Stránky: 263Hity: 717Přenesená data: 11.51 MB Návštěvy: 97Stránky: 291Hity: 931Přenesená data: 16.44 MB Návštěvy: 91Stránky: 613Hity: 1293Přenesená data: 25.74 MB Návštěvy: 68Stránky: 365Hity: 842Přenesená data: 13.33 MB Návštěvy: 88Stránky: 277Hity: 936Přenesená data: 15.43 MB Návštěvy: 83Stránky: 182Hity: 669Přenesená data: 11.10 MB Návštěvy: 70Stránky: 220Hity: 553Přenesená data: 9.82 MB Návštěvy: 105Stránky: 397Hity: 989Přenesená data: 13.71 MB Návštěvy: 116Stránky: 304Hity: 1043Přenesená data: 15.22 MB Návštěvy: 107Stránky: 397Hity: 1291Přenesená data: 20.74 MB Návštěvy: 81Stránky: 249Hity: 798Přenesená data: 13.63 MB Návštěvy: 75Stránky: 269Hity: 780Přenesená data: 12.32 MB Návštěvy: 85Stránky: 5103Hity: 5680Přenesená data: 106.34 MB Návštěvy: 75Stránky: 4180Hity: 4664Přenesená data: 81.95 MB Návštěvy: 71Stránky: 411Hity: 892Přenesená data: 13.91 MB Návštěvy: 80Stránky: 305Hity: 891Přenesená data: 14.38 MB Návštěvy: 172Stránky: 325Hity: 1102Přenesená data: 16.74 MB Návštěvy: 105Stránky: 317Hity: 951Přenesená data: 15.90 MB Návštěvy: 72Stránky: 336Hity: 1077Přenesená data: 16.36 MB Návštěvy: 86Stránky: 260Hity: 839Přenesená data: 13.41 MB Návštěvy: 71Stránky: 284Hity: 722Přenesená data: 11.67 MB Návštěvy: 84Stránky: 358Hity: 970Přenesená data: 16.76 MB Návštěvy: 108Stránky: 344Hity: 913Přenesená data: 17.72 MB Návštěvy: 87Stránky: 361Hity: 908Přenesená data: 15.22 MB Návštěvy: 70Stránky: 273Hity: 809Přenesená data: 13.83 MB Návštěvy: 84Stránky: 294Hity: 804Přenesená data: 13.83 MB Návštěvy: 78Stránky: 361Hity: 878Přenesená data: 17.79 MB Návštěvy: 65Stránky: 214Hity: 552Přenesená data: 8.62 MB  Návštěvy: 86.21Stránky: 611.00Hity: 1168.55Přenesená data: 20975857.10
01
Úno
02
Úno
03
Úno
04
Úno
05
Úno
06
Úno
07
Úno
08
Úno
09
Úno
10
Úno
11
Úno
12
Úno
13
Úno
14
Úno
15
Úno
16
Úno
17
Úno
18
Úno
19
Úno
20
Úno
21
Úno
22
Úno
23
Úno
24
Úno
25
Úno
26
Úno
27
Úno
28
Úno
29
Úno
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Úno 2020521663946.72 MB
02 Úno 20207426371711.51 MB
03 Úno 20209729193116.44 MB
04 Úno 2020916131,29325.74 MB
05 Úno 20206836584213.33 MB
06 Úno 20208827793615.43 MB
07 Úno 20208318266911.10 MB
08 Úno 2020702205539.82 MB
09 Úno 202010539798913.71 MB
10 Úno 20201163041,04315.22 MB
11 Úno 20201073971,29120.74 MB
12 Úno 20208124979813.63 MB
13 Úno 20207526978012.32 MB
14 Úno 2020855,1035,680106.34 MB
15 Úno 2020754,1804,66481.95 MB
16 Úno 20207141189213.91 MB
17 Úno 20208030589114.38 MB
18 Úno 20201723251,10216.74 MB
19 Úno 202010531795115.90 MB
20 Úno 2020723361,07716.36 MB
21 Úno 20208626083913.41 MB
22 Úno 20207128472211.67 MB
23 Úno 20208435897016.76 MB
24 Úno 202010834491317.72 MB
25 Úno 20208736190815.22 MB
26 Úno 20207027380913.83 MB
27 Úno 20208429480413.83 MB
28 Úno 20207836187817.79 MB
29 Úno 2020652145528.62 MB
Průměr866111,16820.00 MB
Celkem2,50017,71933,888580.12 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 311Hity: 944.50Přenesená data: 15.94 MB Stránky: 424Hity: 1148.50Přenesená data: 19.61 MB Stránky: 301Hity: 850Přenesená data: 14.17 MB Stránky: 294Hity: 899.25Přenesená data: 14.48 MB Stránky: 1476.50Hity: 2016.50Přenesená data: 37.16 MB Stránky: 1012.80Hity: 1377Přenesená data: 23.76 MB Stránky: 357.25Hity: 892Přenesená data: 13.97 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po31194415.94 MB
Út4241,14819.61 MB
St30185014.17 MB
Čt29489914.48 MB
1,4762,01637.16 MB
So1,0121,37723.76 MB
Ne35789213.97 MB


 
Hodiny  
Stránky: 773Hity: 964Přenesená data: 16.98 MB Stránky: 743Hity: 844Přenesená data: 14.44 MB Stránky: 780Hity: 856Přenesená data: 14.61 MB Stránky: 867Hity: 1006Přenesená data: 19.56 MB Stránky: 820Hity: 966Přenesená data: 16.20 MB Stránky: 426Hity: 656Přenesená data: 11.22 MB Stránky: 147Hity: 553Přenesená data: 10.25 MB Stránky: 486Hity: 946Přenesená data: 17.98 MB Stránky: 305Hity: 1073Přenesená data: 20.48 MB Stránky: 416Hity: 1384Přenesená data: 23.68 MB Stránky: 510Hity: 1744Přenesená data: 29.13 MB Stránky: 574Hity: 1749Přenesená data: 28.25 MB Stránky: 511Hity: 1853Přenesená data: 28.75 MB Stránky: 410Hity: 1350Přenesená data: 23.22 MB Stránky: 522Hity: 1531Přenesená data: 26.12 MB Stránky: 368Hity: 1353Přenesená data: 23.03 MB Stránky: 476Hity: 1310Přenesená data: 21.57 MB Stránky: 862Hity: 1632Přenesená data: 32.77 MB Stránky: 1296Hity: 2283Přenesená data: 39.01 MB Stránky: 1032Hity: 1848Přenesená data: 30.26 MB Stránky: 1042Hity: 1971Přenesená data: 32.15 MB Stránky: 1015Hity: 1731Přenesená data: 28.77 MB Stránky: 2454Hity: 3115Přenesená data: 51.33 MB Stránky: 884Hity: 1170Přenesená data: 20.36 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
0077396416.98 MB
0174384414.44 MB
0278085614.61 MB
038671,00619.56 MB
0482096616.20 MB
0542665611.22 MB
0614755310.25 MB
0748694617.98 MB
083051,07320.48 MB
094161,38423.68 MB
105101,74429.13 MB
115741,74928.25 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
125111,85328.75 MB
134101,35023.22 MB
145221,53126.12 MB
153681,35323.03 MB
164761,31021.57 MB
178621,63232.77 MB
181,2962,28339.01 MB
191,0321,84830.26 MB
201,0421,97132.15 MB
211,0151,73128.77 MB
222,4543,11551.33 MB
238841,17020.36 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
seSwedense8,7708,770161.03 MB

czCzech Republiccz5,92117,200283.34 MB

NeznáméNeznáméunknown1,9095,23494.23 MB

usUnited Statesus31659811.55 MB

cnChinacn2347032.81 MB

deGermanyde1354949.50 MB

frFrancefr1341463.64 MB

uaUkraineua57772.95 MB

skSlovak Republicsk351171.85 MB

gbGreat Britaingb32731.38 MB

 Ostatní1764767.84 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
51 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot2,608+27543.50 MB29 Úno 2020 - 23:35
Googlebot1,049+51812.98 MB29 Úno 2020 - 23:47
SeznamBot385+5257.19 MB29 Úno 2020 - 23:54
link768+82.49 MB28 Úno 2020 - 23:00
crawl374+64.84 MB23 Úno 2020 - 07:44
MegaIndex.ru369+14.41 MB15 Úno 2020 - 00:15
Unknown robot identified by bot\*258+43.83 MB29 Úno 2020 - 13:34
YandexBot83+1111.59 MB29 Úno 2020 - 11:04
empty user agent string141+84.43 MB29 Úno 2020 - 03:30
CCBot111+141.35 MB27 Úno 2020 - 02:42
Ostatní814+21417.31 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 2,500 - Průměr: 223 sNávštěvyPodíl
0s-30s1,82873.1 %
30s-2mn2228.8 %
2mn-5mn1516 %
5mn-15mn1265 %
15mn-30mn592.3 %
30mn-1h773 %
1h+331.3 %
Neznámé40.1 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file15,89246.8 %286.86 MB49.4 %
jpgImage8,18624.1 %219.88 MB37.9 %
pngImage5,70916.8 %49.36 MB8.5 %
htmlHTML or XML static page1,8185.3 %19.12 MB3.2 %
gifImage1,1543.4 %1.98 MB0.3 %
cssCascading Style Sheet file1,1203.3 %550.49 KB0 %
Neznámé60 %1.95 KB0 %
ivp 30 %2.38 MB0.4 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 1Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/data/pano/quicktime_1.mov10828.15 KB828.15 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
8,996 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/3,65418.08 KB1,216970


/m/5205.78 KB266214


/urad-3/uredni-deska/49525.25 KB116135


/obcan/zajimavosti-o-obci/38024.23 KB65


/urad-3/30114.27 KB3671


/turista/tipy-na-vylety-v-okoli/vyhlidky/17816.00 KB644


/obcan/16416.12 KB1817


/obcan/zajimavosti-o-obci/historie-obce-jetrichovice/13518.61 KB1121


/obcan/udalosti-v-obci/novinky/12515.59 KB112


/turista/ubytovani/jetrichovice/hotel-bellevue-36cs.html10333.11 KB6137


Ostatní11,66417.77 KB763970 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows13,17374.3 %24,24771.5 %
Linux3,50019.7 %6,97020.5 %
iOS5423 %1,4254.2 %
Macintosh3541.9 %1,0082.9 %
Neznámé1450.8 %2200.6 %
Unknown Unix system50 %180 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
OperaNe8,88850.1 %9,19327.1 %
Google ChromeNe4,19823.6 %13,75240.5 %
NetscapeNe1,4958.4 %1,5144.4 %
FirefoxNe1,1116.2 %3,2729.6 %
SafariNe7224 %1,9945.8 %
MS Internet ExplorerNe5703.2 %2,1936.4 %
EdgeNe3852.1 %1,4904.3 %
MozillaNe2171.2 %2430.7 %
Neznámé?1170.6 %1830.5 %
IPhone (PDA/Phone browser)Ne160 %540.1 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...12,46787.1 %12,99887.1 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com1,040 / 1,055
- Seznam268 / 268
- Google Czech Republic131 / 132
- Bing38 / 49
- Google Translate ( catchall )9 / 46
- Google Hong Kong7 / 7
- Centrum.cz6 / 6
- Google Germany4 / 4
- Google Slovakia4 / 4
- DuckDuckGo3 / 3
- Ostatní5 / 6
1,51510.5 %1,58010.5 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://192.168.1.32/portal/entry212212
- https://l.facebook.com2020
- http://www.mosquito.cz/odkazy88
- https://www.firmy.cz77
- http://m.facebook.com77
- https://cs.m.wikipedia.org55
- https://de.m.wikipedia.org55
- https://de.wikipedia.org55
- https://www.idatabaze.cz/firma/228645-obecni-urad-jetrichovice/44
- http://apartman-vysoka-lipa.cz/cenik/44
- Ostatní4867
3252.2 %3442.3 %
Neznámý původ    

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
66 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
jetřichovice10634.7 %
obec jetřichovice7925.9 %
jizdni rady jetřichovice82.6 %
jetřichovice ubytování82.6 %
jetrichovice72.2 %
vysoka lipa61.9 %
ubytování u hergetů51.6 %
uřední deska jetřichovice41.3 %
dittersbach41.3 %
zš a mš jetřichovice30.9 %
Ostatní fráze7524.5 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
112 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice23841.9 %
obec9015.8 %
jetrichovice172.9 %
ubytování132.2 %
u101.7 %
jizdni81.4 %
rady81.4 %
lipa71.2 %
vysoka61 %
hergetů50.8 %
Ostatní slova16529.1 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico2,455 / 1,724 Návštěvníci142.4 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
429Unknown error17,56349.3 %51.68 MB
302Moved temporarily (redirect)15,44043.4 %18.10 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)1,5824.4 %68.53 MB
301Moved permanently (redirect)7172 %2.70 MB
206Partial Content1980.5 %4.54 MB
403Forbidden250 %87.64 KB
421Unknown error170 %60.04 KB
400Bad Request120 %417.58 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: decodeutfkeys, geoip, tooltips, hashfiles)