Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 19 Úno 2020 - 05:20
Zobrazený časový úsek:Měsíc Úno 2020

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Úno 2020
První návštěva 01 Úno 2020 - 00:13
Poslední návštěvy 18 Úno 2020 - 23:55
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *1,181
 
1,590
(1.34 návštěv/návštěvník)
14,317
(9 Stránky/Návštěva)
24,465
(15.38 Hity/Návštěva)
419.02 MB
(269.86 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
17,26335,473197.22 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 1792Návštěvy: 2732Stránky: 8407Hity: 26209Přenesená data: 428.76 MB Unikátní návštěvníci: 1181Návštěvy: 1590Stránky: 14317Hity: 24465Přenesená data: 419.02 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2020
Úno
2020
Bře
2020
Dub
2020
Kvě
2020
Čvn
2020
Čvc
2020
Srp
2020
Zář
2020
Říj
2020
Lis
2020
Pro
2020
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20201,7922,7328,40726,209428.76 MB
Úno 20201,1811,59014,31724,465419.02 MB
Bře 202000000
Dub 202000000
Kvě 202000000
Čvn 202000000
Čvc 202000000
Srp 202000000
Zář 202000000
Říj 202000000
Lis 202000000
Pro 202000000
Celkem2,9734,32222,72450,674847.78 MB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 52Stránky: 166Hity: 394Přenesená data: 6.72 MB Návštěvy: 74Stránky: 263Hity: 717Přenesená data: 11.51 MB Návštěvy: 97Stránky: 291Hity: 931Přenesená data: 16.44 MB Návštěvy: 91Stránky: 613Hity: 1293Přenesená data: 25.74 MB Návštěvy: 68Stránky: 365Hity: 842Přenesená data: 13.33 MB Návštěvy: 88Stránky: 277Hity: 936Přenesená data: 15.43 MB Návštěvy: 83Stránky: 182Hity: 669Přenesená data: 11.10 MB Návštěvy: 70Stránky: 220Hity: 553Přenesená data: 9.82 MB Návštěvy: 105Stránky: 397Hity: 989Přenesená data: 13.71 MB Návštěvy: 116Stránky: 304Hity: 1043Přenesená data: 15.22 MB Návštěvy: 107Stránky: 397Hity: 1291Přenesená data: 20.74 MB Návštěvy: 81Stránky: 249Hity: 798Přenesená data: 13.63 MB Návštěvy: 75Stránky: 269Hity: 780Přenesená data: 12.32 MB Návštěvy: 85Stránky: 5103Hity: 5680Přenesená data: 106.34 MB Návštěvy: 75Stránky: 4180Hity: 4664Přenesená data: 81.95 MB Návštěvy: 71Stránky: 411Hity: 892Přenesená data: 13.91 MB Návštěvy: 80Stránky: 305Hity: 891Přenesená data: 14.38 MB Návštěvy: 172Stránky: 325Hity: 1102Přenesená data: 16.74 MB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 83.68Stránky: 753.53Hity: 1287.63Přenesená data: 23125091.63
01
Úno
02
Úno
03
Úno
04
Úno
05
Úno
06
Úno
07
Úno
08
Úno
09
Úno
10
Úno
11
Úno
12
Úno
13
Úno
14
Úno
15
Úno
16
Úno
17
Úno
18
Úno
19
Úno
20
Úno
21
Úno
22
Úno
23
Úno
24
Úno
25
Úno
26
Úno
27
Úno
28
Úno
29
Úno
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Úno 2020521663946.72 MB
02 Úno 20207426371711.51 MB
03 Úno 20209729193116.44 MB
04 Úno 2020916131,29325.74 MB
05 Úno 20206836584213.33 MB
06 Úno 20208827793615.43 MB
07 Úno 20208318266911.10 MB
08 Úno 2020702205539.82 MB
09 Úno 202010539798913.71 MB
10 Úno 20201163041,04315.22 MB
11 Úno 20201073971,29120.74 MB
12 Úno 20208124979813.63 MB
13 Úno 20207526978012.32 MB
14 Úno 2020855,1035,680106.34 MB
15 Úno 2020754,1804,66481.95 MB
16 Úno 20207141189213.91 MB
17 Úno 20208030589114.38 MB
18 Úno 20201723251,10216.74 MB
19 Úno 20200000
20 Úno 20200000
21 Úno 20200000
22 Úno 20200000
23 Úno 20200000
24 Úno 20200000
25 Úno 20200000
26 Úno 20200000
27 Úno 20200000
28 Úno 20200000
29 Úno 20200000
Průměr837531,28722.05 MB
Celkem1,59014,31724,465419.02 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 300Hity: 955Přenesená data: 15.35 MB Stránky: 445Hity: 1228.67Přenesená data: 21.07 MB Stránky: 204.67Hity: 546.67Přenesená data: 8.99 MB Stránky: 273Hity: 858Přenesená data: 13.87 MB Stránky: 2642.50Hity: 3174.50Přenesená data: 58.72 MB Stránky: 1522Hity: 1870.33Přenesená data: 32.83 MB Stránky: 357Hity: 866Přenesená data: 13.04 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po30095515.35 MB
Út4451,22821.07 MB
St2045468.99 MB
Čt27385813.87 MB
2,6423,17458.72 MB
So1,5221,87032.83 MB
Ne35786613.04 MB


 
Hodiny  
Stránky: 739Hity: 862Přenesená data: 14.91 MB Stránky: 726Hity: 789Přenesená data: 13.54 MB Stránky: 758Hity: 774Přenesená data: 13.52 MB Stránky: 769Hity: 840Přenesená data: 13.74 MB Stránky: 789Hity: 854Přenesená data: 14.64 MB Stránky: 390Hity: 511Přenesená data: 8.60 MB Stránky: 83Hity: 358Přenesená data: 6.79 MB Stránky: 427Hity: 710Přenesená data: 14.56 MB Stránky: 216Hity: 752Přenesená data: 13.78 MB Stránky: 265Hity: 889Přenesená data: 15.02 MB Stránky: 377Hity: 1223Přenesená data: 20.87 MB Stránky: 384Hity: 1107Přenesená data: 16.87 MB Stránky: 306Hity: 1030Přenesená data: 15.80 MB Stránky: 273Hity: 808Přenesená data: 13.61 MB Stránky: 338Hity: 1003Přenesená data: 16.30 MB Stránky: 206Hity: 841Přenesená data: 13.38 MB Stránky: 314Hity: 859Přenesená data: 14.17 MB Stránky: 763Hity: 1247Přenesená data: 26.67 MB Stránky: 1013Hity: 1716Přenesená data: 29.57 MB Stránky: 897Hity: 1448Přenesená data: 23.61 MB Stránky: 914Hity: 1558Přenesená data: 25.92 MB Stránky: 888Hity: 1301Přenesená data: 22.13 MB Stránky: 1652Hity: 2006Přenesená data: 33.96 MB Stránky: 830Hity: 979Přenesená data: 17.05 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
0073986214.91 MB
0172678913.54 MB
0275877413.52 MB
0376984013.74 MB
0478985414.64 MB
053905118.60 MB
06833586.79 MB
0742771014.56 MB
0821675213.78 MB
0926588915.02 MB
103771,22320.87 MB
113841,10716.87 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
123061,03015.80 MB
1327380813.61 MB
143381,00316.30 MB
1520684113.38 MB
1631485914.17 MB
177631,24726.67 MB
181,0131,71629.57 MB
198971,44823.61 MB
209141,55825.92 MB
218881,30122.13 MB
221,6522,00633.96 MB
2383097917.05 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
seSwedense8,7708,770161.03 MB

czCzech Republiccz3,54710,435173.12 MB

NeznáméNeznáméunknown1,2263,32658.17 MB

usUnited Statesus2353907.62 MB

cnChinacn2066152.43 MB

deGermanyde1033626.43 MB

frFrancefr50511.49 MB

gbGreat Britaingb28641.15 MB

plPolandpl272091.91 MB

uaUkraineua27271.29 MB

 Ostatní982164.38 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
41 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot1,962+17733.17 MB18 Úno 2020 - 23:49
Googlebot772+3309.45 MB18 Úno 2020 - 23:35
link652+12.09 MB18 Úno 2020 - 23:59
SeznamBot233+2934.48 MB18 Úno 2020 - 22:19
crawl366+64.52 MB13 Úno 2020 - 13:02
MegaIndex.ru369+14.41 MB15 Úno 2020 - 00:15
YandexBot56+741.06 MB18 Úno 2020 - 16:29
empty user agent string97+73.27 MB18 Úno 2020 - 23:26
python711.13 MB18 Úno 2020 - 14:33
Applebot47+11768.90 KB18 Úno 2020 - 20:59
Ostatní353+1038.24 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 1,590 - Průměr: 213 sNávštěvyPodíl
0s-30s1,17874 %
30s-2mn1328.3 %
2mn-5mn945.9 %
5mn-15mn815 %
15mn-30mn352.2 %
30mn-1h432.7 %
1h+221.3 %
Neznámé50.3 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file12,91152.7 %235.95 MB56.3 %
jpgImage5,21621.3 %135.50 MB32.3 %
pngImage3,54614.4 %30.71 MB7.3 %
htmlHTML or XML static page1,3975.7 %12.97 MB3 %
gifImage7343 %1.23 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file6522.6 %289.53 KB0 %
Neznámé60 %1.95 KB0 %
ivp 30 %2.38 MB0.5 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 1Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/data/pano/quicktime_1.mov10828.15 KB828.15 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
8,916 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/2,14118.20 KB746582


/obcan/zajimavosti-o-obci/36324.12 KB44


/m/3255.83 KB165134


/urad-3/uredni-deska/32124.44 KB7185


/urad-3/18913.97 KB1642


/turista/tipy-na-vylety-v-okoli/vyhlidky/12015.67 KB328


/obcan/10314.94 KB1113


/obcan/zajimavosti-o-obci/historie-obce-jetrichovice/8118.72 KB814


/turista/ubytovani/jetrichovice/7814.28 KB54


/urad-3/uredni-deska/ceska-silnice-unor-2020-14802.html6814.49 KB 24


Ostatní10,52818.07 KB561655 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows11,70281.7 %18,81476.9 %
Linux2,03714.2 %4,06816.6 %
iOS3312.3 %9083.7 %
Macintosh2101.4 %5742.3 %
Neznámé320.2 %830.3 %
Unknown Unix system50 %180 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
OperaNe8,83561.7 %8,96836.6 %
Google ChromeNe2,65518.5 %8,50534.7 %
NetscapeNe8455.9 %8533.4 %
FirefoxNe7785.4 %2,2409.1 %
SafariNe4192.9 %1,2275 %
MS Internet ExplorerNe4032.8 %1,4345.8 %
EdgeNe2291.5 %1,0184.1 %
MozillaNe1350.9 %1370.5 %
Neznámé?120 %610.2 %
IPhone (PDA/Phone browser)Ne60 %220 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...11,07190.7 %11,47790.6 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com639 / 649
- Seznam181 / 181
- Google Czech Republic83 / 84
- Bing21 / 28
- Google Translate ( catchall )9 / 38
- Google Hong Kong7 / 7
- Google Germany3 / 3
- Centrum.cz3 / 3
- Google Slovakia2 / 2
- Google France2 / 2
- Ostatní3 / 4
9537.8 %1,0017.9 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://192.168.1.32/portal/entry106106
- https://l.facebook.com1010
- https://www.firmy.cz66
- https://de.wikipedia.org44
- http://www.mosquito.cz/odkazy44
- http://apartman-vysoka-lipa.cz/cenik/44
- http://transport-yakutsk.ru/index/the_mode_of_operation_of_the_c...33
- http://every-lang-seo.com33
- http://www.transport-novosibirsk.ru/index/price_of_services/0-2433
- https://cs.m.wikipedia.org33
- Ostatní2641
1721.4 %1871.4 %
Neznámý původ    

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
46 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
jetřichovice6531.4 %
obec jetřichovice5426 %
jetřichovice ubytování83.8 %
jizdni rady jetřichovice83.8 %
vysoka lipa62.8 %
jetrichovice62.8 %
dittersbach41.9 %
obec jetrichovice31.4 %
jetrichovice 11831.4 %
zš a mš jetřichovice31.4 %
Ostatní fráze4722.7 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
78 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice16041.5 %
obec6316.3 %
jetrichovice133.3 %
ubytování82 %
rady82 %
jizdni82 %
lipa61.5 %
vysoka61.5 %
vysoká41 %
www41 %
Ostatní slova10527.2 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico1,481 / 1,181 Návštěvníci125.4 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
429Unknown error17,37962 %51.17 MB
302Moved temporarily (redirect)9,13332.6 %11.14 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)8663 %37.01 MB
301Moved permanently (redirect)5111.8 %1.95 MB
206Partial Content850.3 %2.49 MB
421Unknown error160 %57.05 KB
403Forbidden120 %40.19 KB
400Bad Request90 %279.82 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: geoip, decodeutfkeys, tooltips, hashfiles)