Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 22 Lis 2019 - 06:53
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2019

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Lis 2019
První návštěva 01 Lis 2019 - 00:00
Poslední návštěvy 22 Lis 2019 - 05:34
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *1,205
 
1,816
(1.5 návštěv/návštěvník)
12,640
(6.96 Stránky/Návštěva)
22,724
(12.51 Hity/Návštěva)
414.68 MB
(233.83 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
26,15431,052189.75 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 2327Návštěvy: 4246Stránky: 11338Hity: 25619Přenesená data: 533.20 MB Unikátní návštěvníci: 2092Návštěvy: 3545Stránky: 9769Hity: 22841Přenesená data: 470.44 MB Unikátní návštěvníci: 2395Návštěvy: 3717Stránky: 11440Hity: 28159Přenesená data: 570.83 MB Unikátní návštěvníci: 2594Návštěvy: 3755Stránky: 12619Hity: 35377Přenesená data: 874.89 MB Unikátní návštěvníci: 2533Návštěvy: 3747Stránky: 13333Hity: 39098Přenesená data: 1.03 GB Unikátní návštěvníci: 2942Návštěvy: 4338Stránky: 13810Hity: 40703Přenesená data: 1.06 GB Unikátní návštěvníci: 4714Návštěvy: 6374Stránky: 30874Hity: 71521Přenesená data: 1.83 GB Unikátní návštěvníci: 182927Návštěvy: 243873Stránky: 354638Hity: 389206Přenesená data: 4.75 GB Unikátní návštěvníci: 58749Návštěvy: 69282Stránky: 103366Hity: 122536Přenesená data: 1.90 GB Unikátní návštěvníci: 1967Návštěvy: 3066Stránky: 36438Hity: 57696Přenesená data: 1.22 GB Unikátní návštěvníci: 1205Návštěvy: 1816Stránky: 12640Hity: 22724Přenesená data: 414.68 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20192,3274,24611,33825,619533.20 MB
Úno 20192,0923,5459,76922,841470.44 MB
Bře 20192,3953,71711,44028,159570.83 MB
Dub 20192,5943,75512,61935,377874.89 MB
Kvě 20192,5333,74713,33339,0981.03 GB
Čvn 20192,9424,33813,81040,7031.06 GB
Čvc 20194,7146,37430,87471,5211.83 GB
Srp 2019182,927243,873354,638389,2064.75 GB
Zář 201958,74969,282103,366122,5361.90 GB
Říj 20191,9673,06636,43857,6961.22 GB
Lis 20191,2051,81612,64022,724414.68 MB
Pro 201900000
Celkem264,445347,759610,265855,48014.59 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 144Stránky: 8133Hity: 8685Přenesená data: 149.63 MB Návštěvy: 148Stránky: 230Hity: 569Přenesená data: 9.59 MB Návštěvy: 76Stránky: 222Hity: 614Přenesená data: 11.88 MB Návštěvy: 95Stránky: 328Hity: 884Přenesená data: 18.27 MB Návštěvy: 84Stránky: 224Hity: 823Přenesená data: 15.77 MB Návštěvy: 86Stránky: 228Hity: 739Přenesená data: 14.22 MB Návštěvy: 100Stránky: 237Hity: 790Přenesená data: 14.00 MB Návštěvy: 86Stránky: 194Hity: 631Přenesená data: 11.51 MB Návštěvy: 52Stránky: 102Hity: 377Přenesená data: 6.49 MB Návštěvy: 55Stránky: 103Hity: 375Přenesená data: 8.02 MB Návštěvy: 82Stránky: 261Hity: 794Přenesená data: 14.14 MB Návštěvy: 81Stránky: 168Hity: 628Přenesená data: 12.02 MB Návštěvy: 82Stránky: 334Hity: 828Přenesená data: 14.91 MB Návštěvy: 90Stránky: 168Hity: 760Přenesená data: 14.39 MB Návštěvy: 69Stránky: 147Hity: 663Přenesená data: 12.11 MB Návštěvy: 60Stránky: 144Hity: 659Přenesená data: 10.38 MB Návštěvy: 73Stránky: 304Hity: 772Přenesená data: 14.26 MB Návštěvy: 83Stránky: 321Hity: 824Přenesená data: 19.09 MB Návštěvy: 91Stránky: 259Hity: 732Přenesená data: 15.27 MB Návštěvy: 76Stránky: 290Hity: 798Přenesená data: 16.60 MB Návštěvy: 95Stránky: 235Hity: 767Přenesená data: 11.95 MB Návštěvy: 8Stránky: 8Hity: 12Přenesená data: 188.13 KB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 82.55Stránky: 574.55Hity: 1032.91Přenesená data: 19764894.91
01
Lis
02
Lis
03
Lis
04
Lis
05
Lis
06
Lis
07
Lis
08
Lis
09
Lis
10
Lis
11
Lis
12
Lis
13
Lis
14
Lis
15
Lis
16
Lis
17
Lis
18
Lis
19
Lis
20
Lis
21
Lis
22
Lis
23
Lis
24
Lis
25
Lis
26
Lis
27
Lis
28
Lis
29
Lis
30
Lis
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Lis 20191448,1338,685149.63 MB
02 Lis 20191482305699.59 MB
03 Lis 20197622261411.88 MB
04 Lis 20199532888418.27 MB
05 Lis 20198422482315.77 MB
06 Lis 20198622873914.22 MB
07 Lis 201910023779014.00 MB
08 Lis 20198619463111.51 MB
09 Lis 2019521023776.49 MB
10 Lis 2019551033758.02 MB
11 Lis 20198226179414.14 MB
12 Lis 20198116862812.02 MB
13 Lis 20198233482814.91 MB
14 Lis 20199016876014.39 MB
15 Lis 20196914766312.11 MB
16 Lis 20196014465910.38 MB
17 Lis 20197330477214.26 MB
18 Lis 20198332182419.09 MB
19 Lis 20199125973215.27 MB
20 Lis 20197629079816.60 MB
21 Lis 20199523576711.95 MB
22 Lis 20198812188.13 KB
23 Lis 20190000
24 Lis 20190000
25 Lis 20190000
26 Lis 20190000
27 Lis 20190000
28 Lis 20190000
29 Lis 20190000
30 Lis 20190000
Průměr825741,03218.85 MB
Celkem1,81612,64022,724414.68 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 303.33Hity: 834Přenesená data: 17.16 MB Stránky: 217Hity: 727.67Přenesená data: 14.35 MB Stránky: 284Hity: 788.33Přenesená data: 15.24 MB Stránky: 213.33Hity: 772.33Přenesená data: 13.45 MB Stránky: 2120.50Hity: 2497.75Přenesená data: 43.36 MB Stránky: 158.67Hity: 535Přenesená data: 8.82 MB Stránky: 209.67Hity: 587Přenesená data: 11.39 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po30383417.16 MB
Út21772714.35 MB
St28478815.24 MB
Čt21377213.45 MB
2,1202,49743.36 MB
So1585358.82 MB
Ne20958711.39 MB


 
Hodiny  
Stránky: 840Hity: 911Přenesená data: 15.59 MB Stránky: 817Hity: 849Přenesená data: 14.30 MB Stránky: 782Hity: 810Přenesená data: 14.32 MB Stránky: 785Hity: 807Přenesená data: 13.92 MB Stránky: 822Hity: 936Přenesená data: 15.47 MB Stránky: 778Hity: 894Přenesená data: 14.76 MB Stránky: 801Hity: 966Přenesená data: 17.53 MB Stránky: 852Hity: 1136Přenesená data: 19.80 MB Stránky: 956Hity: 1440Přenesená data: 27.80 MB Stránky: 942Hity: 1540Přenesená data: 28.12 MB Stránky: 705Hity: 1447Přenesená data: 27.63 MB Stránky: 310Hity: 1271Přenesená data: 22.48 MB Stránky: 228Hity: 746Přenesená data: 15.13 MB Stránky: 323Hity: 1016Přenesená data: 19.01 MB Stránky: 326Hity: 1193Přenesená data: 27.09 MB Stránky: 375Hity: 933Přenesená data: 16.53 MB Stránky: 241Hity: 947Přenesená data: 16.42 MB Stránky: 240Hity: 897Přenesená data: 16.58 MB Stránky: 236Hity: 682Přenesená data: 12.86 MB Stránky: 256Hity: 826Přenesená data: 14.27 MB Stránky: 202Hity: 718Přenesená data: 12.89 MB Stránky: 371Hity: 721Přenesená data: 13.92 MB Stránky: 249Hity: 617Přenesená data: 10.49 MB Stránky: 203Hity: 421Přenesená data: 7.78 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
0084091115.59 MB
0181784914.30 MB
0278281014.32 MB
0378580713.92 MB
0482293615.47 MB
0577889414.76 MB
0680196617.53 MB
078521,13619.80 MB
089561,44027.80 MB
099421,54028.12 MB
107051,44727.63 MB
113101,27122.48 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
1222874615.13 MB
133231,01619.01 MB
143261,19327.09 MB
1537593316.53 MB
1624194716.42 MB
1724089716.58 MB
1823668212.86 MB
1925682614.27 MB
2020271812.89 MB
2137172113.92 MB
2224961710.49 MB
232034217.78 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
seSwedense7,8227,822133.86 MB

czCzech Republiccz2,5639,597178.27 MB

NeznáméNeznáméunknown1,2123,37360.05 MB

usUnited Statesus49869316.44 MB

cnChinacn1441541.38 MB

ieIrelandie94944.71 MB

deGermanyde853317.79 MB

gbGreat Britaingb401052.58 MB

ruRussian Federationru38511.26 MB

frFrancefr2626812.33 KB

 Ostatní1184787.55 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
51 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot1,405+21926.61 MB22 Lis 2019 - 06:08
Googlebot825+43012.96 MB22 Lis 2019 - 05:54
SeznamBot312+3446.29 MB22 Lis 2019 - 05:04
netEstate NE Crawler379+94.59 MB16 Lis 2019 - 08:42
Apache-HttpClient2232.90 MB19 Lis 2019 - 09:16
link135+51.01 MB20 Lis 2019 - 00:45
Unknown robot identified by bot\*129+13.27 MB20 Lis 2019 - 13:48
Applebot99+181.64 MB22 Lis 2019 - 03:26
YandexBot42+49927.32 KB21 Lis 2019 - 16:25
empty user agent string75+11.77 MB22 Lis 2019 - 02:00
Ostatní477+11812.46 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 1,816 - Průměr: 217 sNávštěvyPodíl
0s-30s1,38776.3 %
30s-2mn1508.2 %
2mn-5mn754.1 %
5mn-15mn723.9 %
15mn-30mn502.7 %
30mn-1h613.3 %
1h+201.1 %
Neznámé10 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file11,35149.9 %205.36 MB49.5 %
jpgImage4,88021.4 %168.69 MB40.6 %
pngImage3,71716.3 %30.84 MB7.4 %
htmlHTML or XML static page1,2895.6 %8.30 MB2 %
cssCascading Style Sheet file7453.2 %282.02 KB0 %
gifImage7423.2 %1.22 MB0.2 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 0Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
8,105 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/1,49122.02 KB896715


/m/3395.58 KB175150


/urad-3/uredni-deska/32726.51 KB9494


/urad-3/21513.65 KB2368


/turista/tipy-na-vylety-v-okoli/vyhlidky/11315.86 KB919


/obcan/udalosti-v-obci/novinky/9914.01 KB48


/obcan/9915.15 KB1416


/obcan/zajimavosti-o-obci/historie-obce-jetrichovice/7817.80 KB39


/obcan/aktualni-teplota/7521.77 KB4945


/m/urad-3/uredni-deska/747.91 KB109


Ostatní9,73016.87 KB539682 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Macintosh8,04863.6 %8,30436.5 %
Windows3,00723.7 %10,28045.2 %
Linux1,26810 %3,09613.6 %
iOS2762.1 %9674.2 %
Neznámé250.1 %370.1 %
Unknown Unix system160.1 %400.1 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
SafariNe8,17264.6 %8,92539.2 %
Google ChromeNe2,80922.2 %8,74938.5 %
FirefoxNe6124.8 %1,8518.1 %
MS Internet ExplorerNe4573.6 %1,5866.9 %
EdgeNe2612 %9063.9 %
OperaNe1501.1 %3661.6 %
MozillaNe1170.9 %1170.5 %
IPhone (PDA/Phone browser)Ne390.3 %1840.8 %
Neznámé?230.1 %350.1 %
NetscapeNe00 %50 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...9,54288.8 %9,61488.5 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com622 / 640
- Seznam191 / 191
- Google Czech Republic83 / 91
- Bing30 / 30
- Google Germany14 / 15
- Centrum.cz5 / 5
- Yandex .ru3 / 3
- Google .com ( catchall )2 / 2
- Yahoo : search.yahoo.com2 / 2
- Google Poland2 / 2
- Ostatní4 / 6
9588.9 %9879 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://192.168.1.32/portal/entry148148
- https://%20www.obec-jetrichovice.cz4040
- https://de.wikipedia.org77
- http://l.facebook.com/l.php66
- https://l.facebook.com66
- https://cs.wikipedia.org44
- https://prychal-8.com.ua/ru33
- http://www.navysinkach.cz/ubytovani_jetrichovice/kontakt.html33
- https://ecogr.ru/rent/33
- http://progressive-seo.com33
- Ostatní1623
2392.2 %2462.2 %
Neznámý původ60 %60 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
52 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
obec jetřichovice8138 %
jetřichovice3114.5 %
obecní úřad jetřichovice83.7 %
jetrichovice83.7 %
jetřichovice ubytování52.3 %
obecní uřad jetřichovice52.3 %
hotel bellevue jetrichovice41.8 %
ou jetrichovice41.8 %
obec jetrichovice31.4 %
oficiální stránky obce jetřichovice31.4 %
Ostatní fráze6128.6 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
79 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice16534.7 %
obec9119.1 %
jetrichovice234.8 %
obecní224.6 %
úřad132.7 %
v91.8 %
uřad81.6 %
bellevue71.4 %
filmy61.2 %
hotel61.2 %
Ostatní slova12526.3 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico1,336 / 1,205 Návštěvníci110.8 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
429Unknown error14,68660.1 %43.25 MB
302Moved temporarily (redirect)8,29533.9 %6.41 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)9804 %42.06 MB
301Moved permanently (redirect)2661 %849.39 KB
206Partial Content1100.4 %2.31 MB
421Unknown error670.2 %222.36 KB
400Bad Request80 %271.92 KB
403Forbidden60 %9.03 KB
500Internal server Error30 %13.01 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles, tooltips, decodeutfkeys, geoip)