Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 13 Říj 2019 - 06:52
Zobrazený časový úsek:Měsíc Říj 2019

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Říj 2019
První návštěva 01 Říj 2019 - 00:21
Poslední návštěvy 13 Říj 2019 - 05:35
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *812
 
1,226
(1.5 návštěv/návštěvník)
12,802
(10.44 Stránky/Návštěva)
21,139
(17.24 Hity/Návštěva)
485.59 MB
(405.58 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
33,60037,136165.80 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 2327Návštěvy: 4246Stránky: 11338Hity: 25619Přenesená data: 533.20 MB Unikátní návštěvníci: 2092Návštěvy: 3545Stránky: 9769Hity: 22841Přenesená data: 470.44 MB Unikátní návštěvníci: 2395Návštěvy: 3717Stránky: 11440Hity: 28159Přenesená data: 570.83 MB Unikátní návštěvníci: 2594Návštěvy: 3755Stránky: 12619Hity: 35377Přenesená data: 874.89 MB Unikátní návštěvníci: 2533Návštěvy: 3747Stránky: 13333Hity: 39098Přenesená data: 1.03 GB Unikátní návštěvníci: 2942Návštěvy: 4338Stránky: 13810Hity: 40703Přenesená data: 1.06 GB Unikátní návštěvníci: 4714Návštěvy: 6374Stránky: 30874Hity: 71521Přenesená data: 1.83 GB Unikátní návštěvníci: 182927Návštěvy: 243873Stránky: 354638Hity: 389206Přenesená data: 4.75 GB Unikátní návštěvníci: 58749Návštěvy: 69282Stránky: 103366Hity: 122536Přenesená data: 1.90 GB Unikátní návštěvníci: 812Návštěvy: 1226Stránky: 12802Hity: 21139Přenesená data: 485.59 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20192,3274,24611,33825,619533.20 MB
Úno 20192,0923,5459,76922,841470.44 MB
Bře 20192,3953,71711,44028,159570.83 MB
Dub 20192,5943,75512,61935,377874.89 MB
Kvě 20192,5333,74713,33339,0981.03 GB
Čvn 20192,9424,33813,81040,7031.06 GB
Čvc 20194,7146,37430,87471,5211.83 GB
Srp 2019182,927243,873354,638389,2064.75 GB
Zář 201958,74969,282103,366122,5361.90 GB
Říj 20198121,22612,80221,139485.59 MB
Lis 201900000
Pro 201900000
Celkem262,085344,103573,989796,19913.44 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 105Stránky: 297Hity: 1046Přenesená data: 25.69 MB Návštěvy: 110Stránky: 252Hity: 968Přenesená data: 27.08 MB Návštěvy: 85Stránky: 259Hity: 797Přenesená data: 20.24 MB Návštěvy: 99Stránky: 308Hity: 881Přenesená data: 22.42 MB Návštěvy: 79Stránky: 331Hity: 966Přenesená data: 24.90 MB Návštěvy: 69Stránky: 9141Hity: 9542Přenesená data: 178.10 MB Návštěvy: 99Stránky: 486Hity: 1237Přenesená data: 33.29 MB Návštěvy: 106Stránky: 344Hity: 1198Přenesená data: 31.27 MB Návštěvy: 112Stránky: 318Hity: 1033Přenesená data: 27.00 MB Návštěvy: 133Stránky: 451Hity: 1314Přenesená data: 36.85 MB Návštěvy: 112Stránky: 282Hity: 1112Přenesená data: 29.61 MB Návštěvy: 109Stránky: 323Hity: 1006Přenesená data: 27.65 MB Návštěvy: 8Stránky: 10Hity: 39Přenesená data: 1.50 MB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 94.31Stránky: 984.77Hity: 1626.08Přenesená data: 39167585.85
01
Říj
02
Říj
03
Říj
04
Říj
05
Říj
06
Říj
07
Říj
08
Říj
09
Říj
10
Říj
11
Říj
12
Říj
13
Říj
14
Říj
15
Říj
16
Říj
17
Říj
18
Říj
19
Říj
20
Říj
21
Říj
22
Říj
23
Říj
24
Říj
25
Říj
26
Říj
27
Říj
28
Říj
29
Říj
30
Říj
31
Říj
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Říj 20191052971,04625.69 MB
02 Říj 201911025296827.08 MB
03 Říj 20198525979720.24 MB
04 Říj 20199930888122.42 MB
05 Říj 20197933196624.90 MB
06 Říj 2019699,1419,542178.10 MB
07 Říj 2019994861,23733.29 MB
08 Říj 20191063441,19831.27 MB
09 Říj 20191123181,03327.00 MB
10 Říj 20191334511,31436.85 MB
11 Říj 20191122821,11229.61 MB
12 Říj 20191093231,00627.65 MB
13 Říj 2019810391.50 MB
14 Říj 20190000
15 Říj 20190000
16 Říj 20190000
17 Říj 20190000
18 Říj 20190000
19 Říj 20190000
20 Říj 20190000
21 Říj 20190000
22 Říj 20190000
23 Říj 20190000
24 Říj 20190000
25 Říj 20190000
26 Říj 20190000
27 Říj 20190000
28 Říj 20190000
29 Říj 20190000
30 Říj 20190000
31 Říj 20190000
Průměr949841,62637.35 MB
Celkem1,22612,80221,139485.59 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 486Hity: 1237Přenesená data: 33.29 MB Stránky: 320.50Hity: 1122Přenesená data: 28.48 MB Stránky: 285Hity: 1000.50Přenesená data: 27.04 MB Stránky: 355Hity: 1055.50Přenesená data: 28.55 MB Stránky: 295Hity: 996.50Přenesená data: 26.01 MB Stránky: 327Hity: 986Přenesená data: 26.27 MB Stránky: 4575.50Hity: 4790.50Přenesená data: 89.80 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po4861,23733.29 MB
Út3201,12228.48 MB
St2851,00027.04 MB
Čt3551,05528.55 MB
29599626.01 MB
So32798626.27 MB
Ne4,5754,79089.80 MB


 
Hodiny  
Stránky: 175Hity: 254Přenesená data: 5.04 MB Stránky: 18Hity: 25Přenesená data: 298.92 KB Stránky: 21Hity: 30Přenesená data: 789.25 KB Stránky: 16Hity: 46Přenesená data: 550.53 KB Stránky: 30Hity: 112Přenesená data: 2.80 MB Stránky: 15Hity: 47Přenesená data: 1.68 MB Stránky: 66Hity: 241Přenesená data: 7.85 MB Stránky: 126Hity: 434Přenesená data: 11.41 MB Stránky: 202Hity: 683Přenesená data: 18.65 MB Stránky: 541Hity: 1200Přenesená data: 35.26 MB Stránky: 1055Hity: 1805Přenesená data: 43.58 MB Stránky: 1045Hity: 1596Přenesená data: 34.50 MB Stránky: 1023Hity: 1571Přenesená data: 35.70 MB Stránky: 955Hity: 1438Přenesená data: 31.60 MB Stránky: 1002Hity: 1648Přenesená data: 37.51 MB Stránky: 935Hity: 1356Přenesená data: 30.80 MB Stránky: 911Hity: 1375Přenesená data: 32.77 MB Stránky: 949Hity: 1360Přenesená data: 29.78 MB Stránky: 975Hity: 1341Přenesená data: 28.76 MB Stránky: 989Hity: 1457Přenesená data: 29.65 MB Stránky: 1011Hity: 1555Přenesená data: 30.92 MB Stránky: 482Hity: 872Přenesená data: 19.88 MB Stránky: 151Hity: 476Přenesená data: 11.09 MB Stránky: 109Hity: 217Přenesená data: 4.75 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
001752545.04 MB
011825298.92 KB
022130789.25 KB
031646550.53 KB
04301122.80 MB
0515471.68 MB
06662417.85 MB
0712643411.41 MB
0820268318.65 MB
095411,20035.26 MB
101,0551,80543.58 MB
111,0451,59634.50 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
121,0231,57135.70 MB
139551,43831.60 MB
141,0021,64837.51 MB
159351,35630.80 MB
169111,37532.77 MB
179491,36029.78 MB
189751,34128.76 MB
199891,45729.65 MB
201,0111,55530.92 MB
2148287219.88 MB
2215147611.09 MB
231092174.75 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
seSwedense8,9358,936162.80 MB

czCzech Republiccz2,5489,091240.25 MB

NeznáméNeznáméunknown7611,94648.88 MB

usUnited Statesus23429911.94 MB

deGermanyde14248712.63 MB

roRomaniaro2628657.15 KB

ruRussian Federationru2531845.00 KB

plPolandpl24952.15 MB

cnChinacn2020182.10 KB

gbGreat Britaingb19641.75 MB

 Ostatní681423.54 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
37 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot960+11917.96 MB13 Říj 2019 - 06:23
Googlebot597+22515.49 MB13 Říj 2019 - 05:04
SeznamBot261+2304.81 MB13 Říj 2019 - 06:06
Unknown robot identified by bot\*330+48.54 MB11 Říj 2019 - 12:08
crawl290+23.96 MB09 Říj 2019 - 10:41
Apache-HttpClient1001.27 MB13 Říj 2019 - 02:15
YandexBot31+43742.55 KB12 Říj 2019 - 15:43
empty user agent string47+31.16 MB13 Říj 2019 - 06:00
Applebot35+9693.14 KB12 Říj 2019 - 19:51
python19+16268.32 KB12 Říj 2019 - 20:07
Ostatní176+503.81 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 1,226 - Průměr: 234 sNávštěvyPodíl
0s-30s88972.5 %
30s-2mn1078.7 %
2mn-5mn816.6 %
5mn-15mn645.2 %
15mn-30mn231.8 %
30mn-1h373 %
1h+221.7 %
Neznámé30.2 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file11,64055 %216.74 MB44.6 %
jpgImage4,97823.5 %236.32 MB48.6 %
pngImage2,51111.8 %23.13 MB4.7 %
htmlHTML or XML static page1,1615.4 %8.28 MB1.7 %
gifImage5642.6 %989.42 KB0.1 %
cssCascading Style Sheet file2841.3 %107.41 KB0 %
Neznámé10 %49.61 KB0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 0Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
8,869 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/97520.76 KB590425


/m/skins/jetrichovice2/mobile/slideshow_s2.css/4184.96 KB2144


/m/3495.65 KB16373


/urad-3/uredni-deska/22227.18 KB7582


/urad-3/17716.19 KB2143


/turista/tipy-na-vylety-v-okoli/vyhlidky/13519.55 KB420


/obcan/9120.68 KB1018


/m/urad-3/uredni-deska/886.48 KB35


/obcan/udalosti-v-obci/novinky/7521.00 KB26


/obcan/zajimavosti-o-obci/historie-obce-jetrichovice/6628.39 KB69


Ostatní10,20618.49 KB350398 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows11,17187.2 %17,18781.3 %
Linux1,1348.8 %2,61112.3 %
iOS3953 %9794.6 %
Macintosh950.7 %3491.6 %
Neznámé60 %120 %
Unknown Unix system10 %10 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
OperaNe9,05670.7 %9,19543.4 %
Google ChromeNe2,19117.1 %7,10433.6 %
FirefoxNe4693.6 %1,7098 %
MS Internet ExplorerNe3993.1 %1,2836 %
SafariNe3712.8 %8644 %
EdgeNe1561.2 %5912.7 %
MozillaNe780.6 %920.4 %
IPhone (PDA/Phone browser)Ne680.5 %2701.2 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne70 %130 %
Neznámé?50 %50 %
 Ostatní 20 %130 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...9,86790.7 %9,91990.4 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com530 / 551
- Seznam142 / 142
- Google Czech Republic74 / 77
- Microsoft MSN Search11 / 11
- Google Germany10 / 12
- Bing6 / 8
- Centrum.cz3 / 3
- Web.de2 / 2
- Google Slovakia2 / 2
- Google Hungary1 / 1
- Ostatní2 / 4
7837.2 %8137.4 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://192.168.1.32/portal/entry189189
- https://l.facebook.com55
- https://cs.wikipedia.org33
- https://prychal-8.com.ua/apartments/house-1/section-2/floor-9/ap...33
- https://de.m.wikipedia.org33
- http://skalnemiasta.eu/index.php/czeska-szwajcaria/jetrichovice-...33
- http://www.horycesko.cz/t26/ceske-svycarsko-jetrichovicke-skaly-...22
- http://l.facebook.com/l.php22
- http://apartman-vysoka-lipa.cz22
- http://127.0.0.1:8001/data-bundles/attekett_surkujs_data/samples...24
- Ostatní912
2232 %2282 %
Neznámý původ10 %10 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
23 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
obec jetřichovice6138.3 %
jetřichovice5937.1 %
cs-cz116.9 %
obec-jetrichovice42.5 %
jetrichovice31.8 %
obecní úřad jetřichovice21.2 %
jettřichovice21.2 %
oficialní stránky obce jetřichovice21.2 %
čechová jetřichovice10.6 %
vysoká lípa 12110.6 %
Ostatní fráze138.1 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
35 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice12751 %
obec6325.3 %
cs-cz114.4 %
jetrichovice52 %
obec-jetrichovice41.6 %
stránky31.2 %
lípa20.8 %
obecní20.8 %
úřad20.8 %
vysoká20.8 %
Ostatní slova2811.2 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico1,067 / 812 Návštěvníci131.4 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
429Unknown error24,82976.3 %73.19 MB
302Moved temporarily (redirect)7,15722 %5.14 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)2860.8 %11.38 MB
301Moved permanently (redirect)1800.5 %515.16 KB
421Unknown error450.1 %145.79 KB
206Partial Content220 %1008.64 KB
400Bad Request20 %42.36 KB
403Forbidden10 %3.63 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: geoip, hashfiles, tooltips, decodeutfkeys)