Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 22 Srp 2019 - 06:57
Zobrazený časový úsek:Měsíc Srp 2019

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Srp 2019
První návštěva 01 Srp 2019 - 00:06
Poslední návštěvy 22 Srp 2019 - 06:13
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *108,035
 
133,917
(1.23 návštěv/návštěvník)
167,307
(1.24 Stránky/Návštěva)
192,450
(1.43 Hity/Návštěva)
2.56 GB
(20.07 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
191,714200,2571.87 GB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 2327Návštěvy: 4246Stránky: 11338Hity: 25619Přenesená data: 533.20 MB Unikátní návštěvníci: 2092Návštěvy: 3545Stránky: 9769Hity: 22841Přenesená data: 470.44 MB Unikátní návštěvníci: 2395Návštěvy: 3717Stránky: 11440Hity: 28159Přenesená data: 570.83 MB Unikátní návštěvníci: 2594Návštěvy: 3755Stránky: 12619Hity: 35377Přenesená data: 874.89 MB Unikátní návštěvníci: 2533Návštěvy: 3747Stránky: 13333Hity: 39098Přenesená data: 1.03 GB Unikátní návštěvníci: 2942Návštěvy: 4338Stránky: 13810Hity: 40703Přenesená data: 1.06 GB Unikátní návštěvníci: 4714Návštěvy: 6374Stránky: 30874Hity: 71521Přenesená data: 1.83 GB Unikátní návštěvníci: 108035Návštěvy: 133917Stránky: 167307Hity: 192450Přenesená data: 2.56 GB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20192,3274,24611,33825,619533.20 MB
Úno 20192,0923,5459,76922,841470.44 MB
Bře 20192,3953,71711,44028,159570.83 MB
Dub 20192,5943,75512,61935,377874.89 MB
Kvě 20192,5333,74713,33339,0981.03 GB
Čvn 20192,9424,33813,81040,7031.06 GB
Čvc 20194,7146,37430,87471,5211.83 GB
Srp 2019108,035133,917167,307192,4502.56 GB
Zář 201900000
Říj 201900000
Lis 201900000
Pro 201900000
Celkem127,632163,639270,490455,7688.87 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 164Stránky: 651Hity: 1828Přenesená data: 54.26 MB Návštěvy: 160Stránky: 586Hity: 1833Přenesená data: 43.88 MB Návštěvy: 8261Stránky: 17681Hity: 18984Přenesená data: 224.39 MB Návštěvy: 1010Stránky: 2343Hity: 3374Přenesená data: 67.93 MB Návštěvy: 180Stránky: 657Hity: 1987Přenesená data: 64.46 MB Návštěvy: 2210Stránky: 2745Hity: 3960Přenesená data: 73.46 MB Návštěvy: 2869Stránky: 3524Hity: 5389Přenesená data: 97.19 MB Návštěvy: 2644Stránky: 3181Hity: 4559Přenesená data: 85.62 MB Návštěvy: 4257Stránky: 4857Hity: 6206Přenesená data: 102.03 MB Návštěvy: 1646Stránky: 2060Hity: 3019Přenesená data: 58.84 MB Návštěvy: 3066Stránky: 3502Hity: 4506Přenesená data: 71.93 MB Návštěvy: 1441Stránky: 1933Hity: 3238Přenesená data: 64.88 MB Návštěvy: 122Stránky: 416Hity: 1438Přenesená data: 41.60 MB Návštěvy: 17327Stránky: 19246Hity: 20433Přenesená data: 239.03 MB Návštěvy: 17968Stránky: 19645Hity: 20868Přenesená data: 241.15 MB Návštěvy: 21146Stránky: 23628Hity: 24821Přenesená data: 282.80 MB Návštěvy: 18864Stránky: 21299Hity: 22114Přenesená data: 251.12 MB Návštěvy: 9560Stránky: 10467Hity: 11357Přenesená data: 137.77 MB Návštěvy: 11859Stránky: 15145Hity: 16405Přenesená data: 195.93 MB Návštěvy: 8811Stránky: 12860Hity: 13982Přenesená data: 170.18 MB Návštěvy: 325Stránky: 834Hity: 2076Přenesená data: 55.21 MB Návštěvy: 27Stránky: 47Hity: 73Přenesená data: 1.88 MB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 6087.14Stránky: 7604.86Hity: 8747.73Přenesená data: 125139524.23
01
Srp
02
Srp
03
Srp
04
Srp
05
Srp
06
Srp
07
Srp
08
Srp
09
Srp
10
Srp
11
Srp
12
Srp
13
Srp
14
Srp
15
Srp
16
Srp
17
Srp
18
Srp
19
Srp
20
Srp
21
Srp
22
Srp
23
Srp
24
Srp
25
Srp
26
Srp
27
Srp
28
Srp
29
Srp
30
Srp
31
Srp
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Srp 20191646511,82854.26 MB
02 Srp 20191605861,83343.88 MB
03 Srp 20198,26117,68118,984224.39 MB
04 Srp 20191,0102,3433,37467.93 MB
05 Srp 20191806571,98764.46 MB
06 Srp 20192,2102,7453,96073.46 MB
07 Srp 20192,8693,5245,38997.19 MB
08 Srp 20192,6443,1814,55985.62 MB
09 Srp 20194,2574,8576,206102.03 MB
10 Srp 20191,6462,0603,01958.84 MB
11 Srp 20193,0663,5024,50671.93 MB
12 Srp 20191,4411,9333,23864.88 MB
13 Srp 20191224161,43841.60 MB
14 Srp 201917,32719,24620,433239.03 MB
15 Srp 201917,96819,64520,868241.15 MB
16 Srp 201921,14623,62824,821282.80 MB
17 Srp 201918,86421,29922,114251.12 MB
18 Srp 20199,56010,46711,357137.77 MB
19 Srp 201911,85915,14516,405195.93 MB
20 Srp 20198,81112,86013,982170.18 MB
21 Srp 20193258342,07655.21 MB
22 Srp 20192747731.88 MB
23 Srp 20190000
24 Srp 20190000
25 Srp 20190000
26 Srp 20190000
27 Srp 20190000
28 Srp 20190000
29 Srp 20190000
30 Srp 20190000
31 Srp 20190000
Průměr6,0877,6048,747119.34 MB
Celkem133,917167,307192,4502.56 GB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 5911.67Hity: 7210Přenesená data: 108.42 MB Stránky: 5340.33Hity: 6460Přenesená data: 95.08 MB Stránky: 7868Hity: 9299.33Přenesená data: 130.48 MB Stránky: 5881Hity: 6832Přenesená data: 95.73 MB Stránky: 9690.33Hity: 10953.33Přenesená data: 142.90 MB Stránky: 13680Hity: 14705.67Přenesená data: 178.12 MB Stránky: 5437.33Hity: 6412.33Přenesená data: 92.54 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po5,9117,210108.42 MB
Út5,3406,46095.08 MB
St7,8689,299130.48 MB
Čt5,8816,83295.73 MB
9,69010,953142.90 MB
So13,68014,705178.12 MB
Ne5,4376,41292.54 MB


 
Hodiny  
Stránky: 7267Hity: 7600Přenesená data: 88.34 MB Stránky: 4810Hity: 4966Přenesená data: 63.96 MB Stránky: 5630Hity: 5719Přenesená data: 60.39 MB Stránky: 5084Hity: 5127Přenesená data: 52.85 MB Stránky: 5182Hity: 5376Přenesená data: 58.32 MB Stránky: 3803Hity: 3920Přenesená data: 41.47 MB Stránky: 4168Hity: 4552Přenesená data: 54.63 MB Stránky: 3920Hity: 4819Přenesená data: 72.22 MB Stránky: 6253Hity: 7752Přenesená data: 115.83 MB Stránky: 6234Hity: 7947Přenesená data: 128.07 MB Stránky: 8639Hity: 10463Přenesená data: 150.75 MB Stránky: 10758Hity: 12301Přenesená data: 160.89 MB Stránky: 9541Hity: 11095Přenesená data: 157.20 MB Stránky: 9687Hity: 11278Přenesená data: 156.14 MB Stránky: 8082Hity: 9740Přenesená data: 142.78 MB Stránky: 6897Hity: 8505Přenesená data: 130.94 MB Stránky: 6852Hity: 8090Přenesená data: 123.21 MB Stránky: 8045Hity: 9440Přenesená data: 133.41 MB Stránky: 8761Hity: 10083Přenesená data: 144.85 MB Stránky: 7739Hity: 9358Přenesená data: 137.76 MB Stránky: 7569Hity: 9125Přenesená data: 131.51 MB Stránky: 7162Hity: 8400Přenesená data: 114.62 MB Stránky: 7295Hity: 8356Přenesená data: 105.84 MB Stránky: 7929Hity: 8438Přenesená data: 99.56 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
007,2677,60088.34 MB
014,8104,96663.96 MB
025,6305,71960.39 MB
035,0845,12752.85 MB
045,1825,37658.32 MB
053,8033,92041.47 MB
064,1684,55254.63 MB
073,9204,81972.22 MB
086,2537,752115.83 MB
096,2347,947128.07 MB
108,63910,463150.75 MB
1110,75812,301160.89 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
129,54111,095157.20 MB
139,68711,278156.14 MB
148,0829,740142.78 MB
156,8978,505130.94 MB
166,8528,090123.21 MB
178,0459,440133.41 MB
188,76110,083144.85 MB
197,7399,358137.76 MB
207,5699,125131.51 MB
217,1628,400114.62 MB
227,2958,356105.84 MB
237,9298,43899.56 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
cnChinacn154,589155,1551.54 GB

czCzech Republiccz9,65729,472852.85 MB

NeznáméNeznáméunknown1,6654,709117.94 MB

usUnited Statesus7111,10220.36 MB

deGermanyde18950614.03 MB

plPolandpl7838111.04 MB

skSlovak Republicsk702527.65 MB

gbGreat Britaingb551334.33 MB

nlNetherlandsnl421323.28 MB

caCanadaca40561.53 MB

 Ostatní21155215.66 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
59 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
link154,899+51.53 GB22 Srp 2019 - 02:17
bingbot1,898+14431.92 MB22 Srp 2019 - 06:20
Googlebot811+38512.63 MB22 Srp 2019 - 06:09
SemrushBot591+51211.68 MB22 Srp 2019 - 05:48
AhrefsBot726+708.24 MB22 Srp 2019 - 06:01
SeznamBot376+3648.34 MB22 Srp 2019 - 04:57
BLEXBot568+316.49 MB17 Srp 2019 - 10:43
empty user agent string343+1513.22 MB22 Srp 2019 - 05:30
Unknown robot identified by \*bot1929.65 MB21 Srp 2019 - 12:56
YandexBot57+1141.28 MB22 Srp 2019 - 04:51
Ostatní770+23220.43 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 133,917 - Průměr: 77 sNávštěvyPodíl
0s-30s124,89293.2 %
30s-2mn1,2920.9 %
2mn-5mn1,6661.2 %
5mn-15mn3,1042.3 %
15mn-30mn1,5121.1 %
30mn-1h1,2040.8 %
1h+2450.1 %
Neznámé20 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file162,48284.4 %1.63 GB63.6 %
jpgImage16,2318.4 %836.06 MB31.8 %
pngImage7,3633.8 %67.50 MB2.5 %
htmlHTML or XML static page4,7872.4 %37.53 MB1.4 %
gifImage1,5350.7 %2.62 MB0 %
Neznámé330 %328.84 KB0 %
cssCascading Style Sheet file140 %154.68 KB0 %
ivp 50 %10.10 MB0.3 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 1Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/data/pano/quicktime.mov10691.96 KB691.96 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
138,044 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/m/skins/jetrichovice2/mobile/slideshow_s2.css/3,2654.96 KB1381,257


/2,13218.44 KB1,3381,055


/m/1,6655.60 KB64093


/turista/tipy-na-vylety-v-okoli/vyhlidky/49115.35 KB36128


/urad-3/uredni-deska/34429.43 KB102112


/m/obcan/udalosti-v-obci/napady-a-tipy-na-vylet/31122.48 KB25713


/urad-3/27113.67 KB4282


/m/turista/jizdni-rady/1905.78 KB8810


/obcan/zajimavosti-o-obci/historie-obce-jetrichovice/18416.89 KB1027


/m/turista/tipy-na-vylety-v-okoli/1834.17 KB54


Ostatní158,27110.50 KB131,261131,134 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Linux161,21696.3 %167,62687.1 %
Windows4,5852.7 %21,08210.9 %
iOS1,2830.7 %2,9671.5 %
Macintosh1890.1 %6970.3 %
Neznámé320 %640 %
Unknown Unix system20 %140 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe163,36897.6 %179,27693.1 %
SafariNe1,1040.6 %2,4911.2 %
FirefoxNe9980.5 %3,8151.9 %
MS Internet ExplorerNe7770.4 %3,1471.6 %
EdgeNe3630.2 %1,7250.8 %
IPhone (PDA/Phone browser)Ne2110.1 %6450.3 %
MozillaNe2020.1 %3510.1 %
OperaNe1640 %6880.3 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne760 %2120.1 %
Neznámé?270 %590 %
 Ostatní 170 %410 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...1,6991 %1,8031.1 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com156,449 / 156,784
- Seznam457 / 457
- Google Czech Republic181 / 189
- Centrum.cz13 / 13
- Bing11 / 11
- Google Poland9 / 9
- Microsoft MSN Search7 / 7
- Google Germany7 / 9
- Google United Kingdom6 / 6
- Unknown search engines5 / 5
- Ostatní22 / 47
157,16798.2 %157,53798.1 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://192.168.1.32/portal/entry955955
- https://l.facebook.com1818
- http://apartman-vysoka-lipa.cz1717
- http://www.mosquito.cz/odkazy1515
- https://lm.facebook.com1010
- https://de.wikipedia.org99
- https://de.m.wikipedia.org77
- http://apartman-vysoka-lipa.cz/galerie/77
- http://skalnemiasta.eu/index.php/czeska-szwajcaria/jetrichovice-...66
- https://cs.wikipedia.org55
- Ostatní5068
1,0990.6 %1,1170.6 %
Neznámý původ10 %10 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
113 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
jetřichovice23246.5 %
obec jetřichovice459 %
jetrichovice295.8 %
obec jetřichovice obecní úřad112.2 %
cs-cz71.4 %
www.jetřichovice.cz71.4 %
hotel bellevue jetřichovice61.2 %
obecni urad jetrichovice51 %
mariina vyhlídka jetřichovice51 %
územní plán jetřichovice40.8 %
Ostatní fráze14729.5 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
200 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice35839.6 %
obec586.4 %
jetrichovice515.6 %
obecní171.8 %
úřad161.7 %
obecni101.1 %
hotel101.1 %
bellevue101.1 %
201990.9 %
jetřichovic80.8 %
Ostatní slova35539.3 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico3,547 / 108,035 Návštěvníci3.2 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
302Moved temporarily (redirect)21,40563.6 %33.85 MB
301Moved permanently (redirect)6,35718.9 %22.40 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)5,65316.8 %111.08 MB
400Bad Request740.2 %1.52 MB
421Unknown error610.1 %219.23 KB
206Partial Content510.1 %1.33 MB
403Forbidden30 %9.12 KB
405Method not allowed30 %11.15 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: tooltips, hashfiles, geoip, decodeutfkeys)