Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 01 Zář 2019 - 07:26
Zobrazený časový úsek:Měsíc Srp 2019

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Srp 2019
První návštěva 01 Srp 2019 - 00:06
Poslední návštěvy 31 Srp 2019 - 23:49
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *182,927
 
243,873
(1.33 návštěv/návštěvník)
354,638
(1.45 Stránky/Návštěva)
389,206
(1.59 Hity/Návštěva)
4.75 GB
(20.44 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
402,713415,2613.93 GB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 2327Návštěvy: 4246Stránky: 11338Hity: 25619Přenesená data: 533.20 MB Unikátní návštěvníci: 2092Návštěvy: 3545Stránky: 9769Hity: 22841Přenesená data: 470.44 MB Unikátní návštěvníci: 2395Návštěvy: 3717Stránky: 11440Hity: 28159Přenesená data: 570.83 MB Unikátní návštěvníci: 2594Návštěvy: 3755Stránky: 12619Hity: 35377Přenesená data: 874.89 MB Unikátní návštěvníci: 2533Návštěvy: 3747Stránky: 13333Hity: 39098Přenesená data: 1.03 GB Unikátní návštěvníci: 2942Návštěvy: 4338Stránky: 13810Hity: 40703Přenesená data: 1.06 GB Unikátní návštěvníci: 4714Návštěvy: 6374Stránky: 30874Hity: 71521Přenesená data: 1.83 GB Unikátní návštěvníci: 182927Návštěvy: 243873Stránky: 354638Hity: 389206Přenesená data: 4.75 GB Unikátní návštěvníci: 4Návštěvy: 5Stránky: 6Hity: 6Přenesená data: 85.56 KB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20192,3274,24611,33825,619533.20 MB
Úno 20192,0923,5459,76922,841470.44 MB
Bře 20192,3953,71711,44028,159570.83 MB
Dub 20192,5943,75512,61935,377874.89 MB
Kvě 20192,5333,74713,33339,0981.03 GB
Čvn 20192,9424,33813,81040,7031.06 GB
Čvc 20194,7146,37430,87471,5211.83 GB
Srp 2019182,927243,873354,638389,2064.75 GB
Zář 2019456685.56 KB
Říj 201900000
Lis 201900000
Pro 201900000
Celkem202,528273,600457,827652,53011.06 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 164Stránky: 651Hity: 1828Přenesená data: 54.26 MB Návštěvy: 160Stránky: 586Hity: 1833Přenesená data: 43.88 MB Návštěvy: 8261Stránky: 17681Hity: 18984Přenesená data: 224.39 MB Návštěvy: 1010Stránky: 2343Hity: 3374Přenesená data: 67.93 MB Návštěvy: 180Stránky: 657Hity: 1987Přenesená data: 64.46 MB Návštěvy: 2210Stránky: 2745Hity: 3960Přenesená data: 73.46 MB Návštěvy: 2869Stránky: 3524Hity: 5389Přenesená data: 97.19 MB Návštěvy: 2644Stránky: 3181Hity: 4559Přenesená data: 85.62 MB Návštěvy: 4257Stránky: 4857Hity: 6206Přenesená data: 102.03 MB Návštěvy: 1646Stránky: 2060Hity: 3019Přenesená data: 58.84 MB Návštěvy: 3066Stránky: 3502Hity: 4506Přenesená data: 71.93 MB Návštěvy: 1441Stránky: 1933Hity: 3238Přenesená data: 64.88 MB Návštěvy: 122Stránky: 416Hity: 1438Přenesená data: 41.60 MB Návštěvy: 17327Stránky: 19246Hity: 20433Přenesená data: 239.03 MB Návštěvy: 17968Stránky: 19645Hity: 20868Přenesená data: 241.15 MB Návštěvy: 21146Stránky: 23628Hity: 24821Přenesená data: 282.80 MB Návštěvy: 18864Stránky: 21299Hity: 22114Přenesená data: 251.12 MB Návštěvy: 9560Stránky: 10467Hity: 11357Přenesená data: 137.77 MB Návštěvy: 11859Stránky: 15145Hity: 16405Přenesená data: 195.93 MB Návštěvy: 8811Stránky: 12860Hity: 13982Přenesená data: 170.18 MB Návštěvy: 325Stránky: 834Hity: 2076Přenesená data: 55.21 MB Návštěvy: 150Stránky: 486Hity: 1424Přenesená data: 38.80 MB Návštěvy: 12949Stránky: 20010Hity: 21340Přenesená data: 248.14 MB Návštěvy: 29525Stránky: 45137Hity: 45952Přenesená data: 485.31 MB Návštěvy: 37765Stránky: 54332Hity: 55204Přenesená data: 581.24 MB Návštěvy: 9095Stránky: 19167Hity: 20410Přenesená data: 234.21 MB Návštěvy: 11969Stránky: 26924Hity: 28124Přenesená data: 317.10 MB Návštěvy: 8210Stránky: 20162Hity: 21020Přenesená data: 235.06 MB Návštěvy: 132Stránky: 436Hity: 1453Přenesená data: 45.02 MB Návštěvy: 96Stránky: 396Hity: 1081Přenesená data: 34.15 MB Návštěvy: 92Stránky: 328Hity: 821Přenesená data: 25.55 MB  Návštěvy: 7866.87Stránky: 11439.94Hity: 12555.03Přenesená data: 164668315.26
01
Srp
02
Srp
03
Srp
04
Srp
05
Srp
06
Srp
07
Srp
08
Srp
09
Srp
10
Srp
11
Srp
12
Srp
13
Srp
14
Srp
15
Srp
16
Srp
17
Srp
18
Srp
19
Srp
20
Srp
21
Srp
22
Srp
23
Srp
24
Srp
25
Srp
26
Srp
27
Srp
28
Srp
29
Srp
30
Srp
31
Srp
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Srp 20191646511,82854.26 MB
02 Srp 20191605861,83343.88 MB
03 Srp 20198,26117,68118,984224.39 MB
04 Srp 20191,0102,3433,37467.93 MB
05 Srp 20191806571,98764.46 MB
06 Srp 20192,2102,7453,96073.46 MB
07 Srp 20192,8693,5245,38997.19 MB
08 Srp 20192,6443,1814,55985.62 MB
09 Srp 20194,2574,8576,206102.03 MB
10 Srp 20191,6462,0603,01958.84 MB
11 Srp 20193,0663,5024,50671.93 MB
12 Srp 20191,4411,9333,23864.88 MB
13 Srp 20191224161,43841.60 MB
14 Srp 201917,32719,24620,433239.03 MB
15 Srp 201917,96819,64520,868241.15 MB
16 Srp 201921,14623,62824,821282.80 MB
17 Srp 201918,86421,29922,114251.12 MB
18 Srp 20199,56010,46711,357137.77 MB
19 Srp 201911,85915,14516,405195.93 MB
20 Srp 20198,81112,86013,982170.18 MB
21 Srp 20193258342,07655.21 MB
22 Srp 20191504861,42438.80 MB
23 Srp 201912,94920,01021,340248.14 MB
24 Srp 201929,52545,13745,952485.31 MB
25 Srp 201937,76554,33255,204581.24 MB
26 Srp 20199,09519,16720,410234.21 MB
27 Srp 201911,96926,92428,124317.10 MB
28 Srp 20198,21020,16221,020235.06 MB
29 Srp 20191324361,45345.02 MB
30 Srp 2019963961,08134.15 MB
31 Srp 20199232882125.55 MB
Průměr7,86611,43912,555157.04 MB
Celkem243,873354,638389,2064.75 GB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 9225.50Hity: 10510Přenesená data: 139.87 MB Stránky: 10736.25Hity: 11876Přenesená data: 150.59 MB Stránky: 10941.50Hity: 12229.50Přenesená data: 156.62 MB Stránky: 4879.80Hity: 6026.40Přenesená data: 92.97 MB Stránky: 9895.40Hity: 11056.20Přenesená data: 142.20 MB Stránky: 17301Hity: 18178Přenesená data: 209.04 MB Stránky: 17661Hity: 18610.25Přenesená data: 214.72 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po9,22510,510139.87 MB
Út10,73611,876150.59 MB
St10,94112,229156.62 MB
Čt4,8796,02692.97 MB
9,89511,056142.20 MB
So17,30118,178209.04 MB
Ne17,66118,610214.72 MB


 
Hodiny  
Stránky: 13939Hity: 14329Přenesená data: 158.66 MB Stránky: 11658Hity: 11861Přenesená data: 134.97 MB Stránky: 12762Hity: 12870Přenesená data: 132.93 MB Stránky: 12114Hity: 12190Přenesená data: 123.63 MB Stránky: 12715Hity: 13066Přenesená data: 136.61 MB Stránky: 10648Hity: 10856Přenesená data: 113.32 MB Stránky: 12035Hity: 12555Přenesená data: 139.26 MB Stránky: 11388Hity: 12556Přenesená data: 159.67 MB Stránky: 13587Hity: 15694Přenesená data: 212.41 MB Stránky: 13563Hity: 15852Přenesená data: 222.34 MB Stránky: 16645Hity: 19123Přenesená data: 253.19 MB Stránky: 20224Hity: 22396Přenesená data: 279.74 MB Stránky: 21108Hity: 23212Přenesená data: 296.68 MB Stránky: 18878Hity: 21199Přenesená data: 276.23 MB Stránky: 16080Hity: 18373Přenesená data: 248.44 MB Stránky: 13252Hity: 15386Přenesená data: 211.41 MB Stránky: 12674Hity: 14370Přenesená data: 203.92 MB Stránky: 15435Hity: 17380Přenesená data: 231.32 MB Stránky: 15878Hity: 17695Přenesená data: 234.17 MB Stránky: 16557Hity: 18666Přenesená data: 246.37 MB Stránky: 16937Hity: 18998Přenesená data: 245.38 MB Stránky: 16168Hity: 17989Přenesená data: 226.25 MB Stránky: 15531Hity: 17030Přenesená data: 205.01 MB Stránky: 14862Hity: 15560Přenesená data: 176.33 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
0013,93914,329158.66 MB
0111,65811,861134.97 MB
0212,76212,870132.93 MB
0312,11412,190123.63 MB
0412,71513,066136.61 MB
0510,64810,856113.32 MB
0612,03512,555139.26 MB
0711,38812,556159.67 MB
0813,58715,694212.41 MB
0913,56315,852222.34 MB
1016,64519,123253.19 MB
1120,22422,396279.74 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
1221,10823,212296.68 MB
1318,87821,199276.23 MB
1416,08018,373248.44 MB
1513,25215,386211.41 MB
1612,67414,370203.92 MB
1715,43517,380231.32 MB
1815,87817,695234.17 MB
1916,55718,666246.37 MB
2016,93718,998245.38 MB
2116,16817,989226.25 MB
2215,53117,030205.01 MB
2314,86215,560176.33 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
cnChinacn337,139338,2503.35 GB

czCzech Republiccz13,19140,3121.15 GB

NeznáméNeznáméunknown2,2056,398160.20 MB

usUnited Statesus9901,50128.41 MB

nlNetherlandsnl3013967.60 MB

deGermanyde24366618.74 MB

skSlovak Republicsk1063479.89 MB

plPolandpl9242912.77 MB

gbGreat Britaingb741604.83 MB

caCanadaca42581.56 MB

 Ostatní25568920.69 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
62 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
link337,170+63.33 GB30 Srp 2019 - 09:28
bingbot2,709+21248.16 MB31 Srp 2019 - 23:46
Googlebot1,147+60637.33 MB31 Srp 2019 - 23:17
SemrushBot812+74216.20 MB31 Srp 2019 - 23:58
SeznamBot559+55612.49 MB31 Srp 2019 - 23:05
AhrefsBot857+10110.04 MB31 Srp 2019 - 22:55
BLEXBot878+579.93 MB30 Srp 2019 - 15:30
empty user agent string419+1615.60 MB31 Srp 2019 - 14:02
YandexBot98+1772.22 MB31 Srp 2019 - 11:01
Apache-HttpClient2693.47 MB31 Srp 2019 - 03:04
Ostatní1,214+35043.32 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 243,873 - Průměr: 84 sNávštěvyPodíl
0s-30s226,92293 %
30s-2mn2,3430.9 %
2mn-5mn2,8741.1 %
5mn-15mn5,5792.2 %
15mn-30mn2,9371.2 %
30mn-1h2,6761 %
1h+5420.2 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file344,88688.6 %3.45 GB72.6 %
jpgImage22,5785.8 %1.13 GB23.6 %
pngImage9,9092.5 %90.54 MB1.8 %
htmlHTML or XML static page9,7122.4 %74.54 MB1.5 %
gifImage2,0670.5 %3.52 MB0 %
Neznámé350 %343.81 KB0 %
cssCascading Style Sheet file140 %154.68 KB0 %
ivp 50 %10.10 MB0.2 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 2Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/data/pano/quicktimefull_1.mov4017.32 MB4.33 MB
/data/pano/quicktime.mov10691.96 KB691.96 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
299,648 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/m/skins/jetrichovice2/mobile/slideshow_s2.css/4,3834.95 KB1521,664


/2,96118.44 KB1,8461,467


/m/2,3165.56 KB869130


/turista/tipy-na-vylety-v-okoli/vyhlidky/62115.37 KB47158


/urad-3/uredni-deska/48829.75 KB148163


/obcan/udalosti-v-obci/kalendar-akci/41714.75 KB1434


/m/obcan/udalosti-v-obci/napady-a-tipy-na-vylet/39922.52 KB33414


/urad-3/37013.60 KB51109


/m/turista/jizdni-rady/2515.86 KB12716


/m/turista/tipy-na-vylety-v-okoli/2454.17 KB84


Ostatní342,18710.44 KB240,277240,114 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Linux346,27197.6 %355,66191.3 %
Windows6,1211.7 %28,2147.2 %
iOS1,6560.4 %3,8880.9 %
Macintosh2890 %1,0780.2 %
Sun Solaris2420 %2420 %
Neznámé550 %1070 %
Java Mobile20 %20 %
Unknown Unix system20 %140 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe349,13198.4 %371,16695.3 %
SafariNe1,4650.4 %3,4110.8 %
FirefoxNe1,3460.3 %5,2241.3 %
MS Internet ExplorerNe1,0270.2 %4,1711 %
EdgeNe4440.1 %2,1290.5 %
IPhone (PDA/Phone browser)Ne3020 %9190.2 %
MozillaNe2820 %4730.1 %
NetscapeNe2480 %2660 %
OperaNe2400 %1,0620.2 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne1050 %2810 %
 Ostatní 480 %1040 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...2,6100.7 %2,7480.7 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com339,723 / 340,544
- Seznam611 / 611
- Google Czech Republic271 / 283
- Bing19 / 19
- Centrum.cz13 / 13
- Google Germany13 / 15
- Google Poland10 / 11
- Microsoft MSN Search9 / 9
- Unknown search engines8 / 8
- Google Slovakia8 / 8
- Ostatní26 / 63
340,71198.7 %341,58498.7 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://192.168.1.32/portal/entry1,3911,391
- https://l.facebook.com2121
- http://www.mosquito.cz/odkazy2020
- http://apartman-vysoka-lipa.cz1919
- https://de.wikipedia.org1111
- https://lm.facebook.com1010
- http://apartman-vysoka-lipa.cz/galerie/88
- http://skalnemiasta.eu/index.php/czeska-szwajcaria/jetrichovice-...88
- https://de.m.wikipedia.org88
- https://cs.wikipedia.org77
- Ostatní72105
1,5750.4 %1,6080.4 %
Neznámý původ10 %10 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
137 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
jetřichovice31246.7 %
obec jetřichovice629.2 %
jetrichovice436.4 %
obec jetřichovice obecní úřad121.7 %
obecní úřad jetřichovice101.4 %
hotel bellevue jetřichovice101.4 %
cs-cz91.3 %
mariina vyhlídka jetřichovice81.1 %
www.jetřichovice.cz71 %
jetrichovice-turista-ubytovani60.8 %
Ostatní fráze18828.1 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
232 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice48641.1 %
obec816.8 %
jetrichovice716 %
úřad252.1 %
obecní242 %
bellevue141.1 %
hotel141.1 %
obecni121 %
vyhlídka110.9 %
jetřichovic90.7 %
Ostatní slova43436.7 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico4,896 / 182,927 Návštěvníci2.6 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
302Moved temporarily (redirect)35,64658 %65.65 MB
301Moved permanently (redirect)13,46521.9 %47.68 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)12,00819.5 %221.86 MB
400Bad Request1080.1 %2.57 MB
421Unknown error950.1 %340.73 KB
206Partial Content780.1 %1.90 MB
403Forbidden60 %20.08 KB
405Method not allowed40 %11.62 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles, geoip, tooltips, decodeutfkeys)