Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 01 Srp 2019 - 07:17
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvc 2019

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Čvc 2019
První návštěva 01 Čvc 2019 - 00:02
Poslední návštěvy 31 Čvc 2019 - 23:46
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *4,714
 
6,374
(1.35 návštěv/návštěvník)
30,874
(4.84 Stránky/Návštěva)
71,521
(11.22 Hity/Návštěva)
1.83 GB
(300.6 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
52,04164,604733.29 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 2327Návštěvy: 4246Stránky: 11338Hity: 25619Přenesená data: 533.20 MB Unikátní návštěvníci: 2092Návštěvy: 3545Stránky: 9769Hity: 22841Přenesená data: 470.44 MB Unikátní návštěvníci: 2395Návštěvy: 3717Stránky: 11440Hity: 28159Přenesená data: 570.83 MB Unikátní návštěvníci: 2594Návštěvy: 3755Stránky: 12619Hity: 35377Přenesená data: 874.89 MB Unikátní návštěvníci: 2533Návštěvy: 3747Stránky: 13333Hity: 39098Přenesená data: 1.03 GB Unikátní návštěvníci: 2942Návštěvy: 4338Stránky: 13810Hity: 40703Přenesená data: 1.06 GB Unikátní návštěvníci: 4714Návštěvy: 6374Stránky: 30874Hity: 71521Přenesená data: 1.83 GB Unikátní návštěvníci: 18Návštěvy: 20Stránky: 21Hity: 67Přenesená data: 1.91 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20192,3274,24611,33825,619533.20 MB
Úno 20192,0923,5459,76922,841470.44 MB
Bře 20192,3953,71711,44028,159570.83 MB
Dub 20192,5943,75512,61935,377874.89 MB
Kvě 20192,5333,74713,33339,0981.03 GB
Čvn 20192,9424,33813,81040,7031.06 GB
Čvc 20194,7146,37430,87471,5211.83 GB
Srp 2019182021671.91 MB
Zář 201900000
Říj 201900000
Lis 201900000
Pro 201900000
Celkem19,61529,742103,204263,3856.31 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 192Stránky: 765Hity: 2143Přenesená data: 58.37 MB Návštěvy: 210Stránky: 745Hity: 2308Přenesená data: 62.49 MB Návštěvy: 244Stránky: 1018Hity: 2778Přenesená data: 72.20 MB Návštěvy: 172Stránky: 9608Hity: 11096Přenesená data: 214.32 MB Návštěvy: 182Stránky: 716Hity: 1924Přenesená data: 51.84 MB Návštěvy: 143Stránky: 645Hity: 1618Přenesená data: 45.01 MB Návštěvy: 298Stránky: 1037Hity: 3716Přenesená data: 117.54 MB Návštěvy: 176Stránky: 703Hity: 2168Přenesená data: 58.27 MB Návštěvy: 183Stránky: 720Hity: 2257Přenesená data: 63.70 MB Návštěvy: 174Stránky: 619Hity: 1859Přenesená data: 50.96 MB Návštěvy: 177Stránky: 754Hity: 2172Přenesená data: 61.90 MB Návštěvy: 165Stránky: 679Hity: 2035Přenesená data: 53.00 MB Návštěvy: 139Stránky: 604Hity: 1624Přenesená data: 42.23 MB Návštěvy: 127Stránky: 523Hity: 1434Přenesená data: 42.60 MB Návštěvy: 172Stránky: 558Hity: 1893Přenesená data: 49.95 MB Návštěvy: 181Stránky: 782Hity: 2184Přenesená data: 62.08 MB Návštěvy: 161Stránky: 740Hity: 2003Přenesená data: 57.42 MB Návštěvy: 152Stránky: 504Hity: 1824Přenesená data: 47.71 MB Návštěvy: 184Stránky: 526Hity: 1826Přenesená data: 50.98 MB Návštěvy: 117Stránky: 447Hity: 1268Přenesená data: 38.21 MB Návštěvy: 151Stránky: 626Hity: 1638Přenesená data: 45.55 MB Návštěvy: 170Stránky: 562Hity: 1851Přenesená data: 54.02 MB Návštěvy: 164Stránky: 569Hity: 1901Přenesená data: 53.61 MB Návštěvy: 156Stránky: 599Hity: 1798Přenesená data: 52.55 MB Návštěvy: 149Stránky: 613Hity: 1852Přenesená data: 49.56 MB Návštěvy: 149Stránky: 645Hity: 1817Přenesená data: 48.75 MB Návštěvy: 134Stránky: 469Hity: 1182Přenesená data: 32.63 MB Návštěvy: 227Stránky: 687Hity: 1617Přenesená data: 41.55 MB Návštěvy: 209Stránky: 685Hity: 2053Přenesená data: 51.94 MB Návštěvy: 154Stránky: 694Hity: 2034Přenesená data: 57.63 MB Návštěvy: 1162Stránky: 2032Hity: 3648Přenesená data: 82.58 MB  Návštěvy: 205.61Stránky: 995.94Hity: 2307.13Přenesená data: 63291643.42
01
Čvc
02
Čvc
03
Čvc
04
Čvc
05
Čvc
06
Čvc
07
Čvc
08
Čvc
09
Čvc
10
Čvc
11
Čvc
12
Čvc
13
Čvc
14
Čvc
15
Čvc
16
Čvc
17
Čvc
18
Čvc
19
Čvc
20
Čvc
21
Čvc
22
Čvc
23
Čvc
24
Čvc
25
Čvc
26
Čvc
27
Čvc
28
Čvc
29
Čvc
30
Čvc
31
Čvc
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Čvc 20191927652,14358.37 MB
02 Čvc 20192107452,30862.49 MB
03 Čvc 20192441,0182,77872.20 MB
04 Čvc 20191729,60811,096214.32 MB
05 Čvc 20191827161,92451.84 MB
06 Čvc 20191436451,61845.01 MB
07 Čvc 20192981,0373,716117.54 MB
08 Čvc 20191767032,16858.27 MB
09 Čvc 20191837202,25763.70 MB
10 Čvc 20191746191,85950.96 MB
11 Čvc 20191777542,17261.90 MB
12 Čvc 20191656792,03553.00 MB
13 Čvc 20191396041,62442.23 MB
14 Čvc 20191275231,43442.60 MB
15 Čvc 20191725581,89349.95 MB
16 Čvc 20191817822,18462.08 MB
17 Čvc 20191617402,00357.42 MB
18 Čvc 20191525041,82447.71 MB
19 Čvc 20191845261,82650.98 MB
20 Čvc 20191174471,26838.21 MB
21 Čvc 20191516261,63845.55 MB
22 Čvc 20191705621,85154.02 MB
23 Čvc 20191645691,90153.61 MB
24 Čvc 20191565991,79852.55 MB
25 Čvc 20191496131,85249.56 MB
26 Čvc 20191496451,81748.75 MB
27 Čvc 20191344691,18232.63 MB
28 Čvc 20192276871,61741.55 MB
29 Čvc 20192096852,05351.94 MB
30 Čvc 20191546942,03457.63 MB
31 Čvc 20191,1622,0323,64882.58 MB
Průměr2059952,30760.36 MB
Celkem6,37430,87471,5211.83 GB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 654.60Hity: 2021.60Přenesená data: 54.51 MB Stránky: 702Hity: 2136.80Přenesená data: 59.90 MB Stránky: 1001.60Hity: 2417.20Přenesená data: 63.14 MB Stránky: 2869.75Hity: 4236Přenesená data: 93.37 MB Stránky: 641.50Hity: 1900.50Přenesená data: 51.14 MB Stránky: 541.25Hity: 1423Přenesená data: 39.52 MB Stránky: 718.25Hity: 2101.25Přenesená data: 61.81 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po6542,02154.51 MB
Út7022,13659.90 MB
St1,0012,41763.14 MB
Čt2,8694,23693.37 MB
6411,90051.14 MB
So5411,42339.52 MB
Ne7182,10161.81 MB


 
Hodiny  
Stránky: 235Hity: 473Přenesená data: 11.59 MB Stránky: 165Hity: 346Přenesená data: 8.48 MB Stránky: 117Hity: 174Přenesená data: 3.68 MB Stránky: 106Hity: 221Přenesená data: 4.77 MB Stránky: 184Hity: 457Přenesená data: 6.81 MB Stránky: 502Hity: 634Přenesená data: 10.66 MB Stránky: 9452Hity: 10050Přenesená data: 180.28 MB Stránky: 789Hity: 2137Přenesená data: 55.06 MB Stránky: 1130Hity: 3526Přenesená data: 93.18 MB Stránky: 1278Hity: 3981Přenesená data: 110.96 MB Stránky: 1722Hity: 5907Přenesená data: 174.99 MB Stránky: 1443Hity: 4271Přenesená data: 120.02 MB Stránky: 1551Hity: 4500Přenesená data: 120.64 MB Stránky: 1360Hity: 4217Přenesená data: 121.85 MB Stránky: 1197Hity: 3779Přenesená data: 106.19 MB Stránky: 1061Hity: 3371Přenesená data: 97.08 MB Stránky: 1105Hity: 3090Přenesená data: 86.29 MB Stránky: 1044Hity: 3108Přenesená data: 90.21 MB Stránky: 1117Hity: 3129Přenesená data: 88.66 MB Stránky: 1191Hity: 3165Přenesená data: 86.00 MB Stránky: 1452Hity: 3900Přenesená data: 108.47 MB Stránky: 1248Hity: 3392Přenesená data: 88.78 MB Stránky: 844Hity: 2343Přenesená data: 62.03 MB Stránky: 581Hity: 1350Přenesená data: 34.49 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
0023547311.59 MB
011653468.48 MB
021171743.68 MB
031062214.77 MB
041844576.81 MB
0550263410.66 MB
069,45210,050180.28 MB
077892,13755.06 MB
081,1303,52693.18 MB
091,2783,981110.96 MB
101,7225,907174.99 MB
111,4434,271120.02 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
121,5514,500120.64 MB
131,3604,217121.85 MB
141,1973,779106.19 MB
151,0613,37197.08 MB
161,1053,09086.29 MB
171,0443,10890.21 MB
181,1173,12988.66 MB
191,1913,16586.00 MB
201,4523,900108.47 MB
211,2483,39288.78 MB
228442,34362.03 MB
235811,35034.49 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz15,81148,6821.34 GB

ruRussian Federationru8,8968,961157.84 MB

NeznáméNeznáméunknown3,4058,554214.82 MB

cnChinacn1,2631,27714.07 MB

usUnited Statesus4791,26431.18 MB

deGermanyde23178722.98 MB

gbGreat Britaingb18544811.99 MB

plPolandpl993328.82 MB

skSlovak Republicsk682967.05 MB

nlNetherlandsnl551113.30 MB

 Ostatní38280922.61 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
59 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot2,718+21548.65 MB31 Čvc 2019 - 23:44
Googlebot1,013+55323.00 MB31 Čvc 2019 - 23:49
SemrushBot663+58213.21 MB31 Čvc 2019 - 23:57
link1,200+412.13 MB31 Čvc 2019 - 23:17
SeznamBot573+61411.98 MB31 Čvc 2019 - 23:57
AhrefsBot1,061+11512.51 MB31 Čvc 2019 - 22:29
BLEXBot878+579.89 MB19 Čvc 2019 - 22:22
seokicks.de608+188.81 MB29 Čvc 2019 - 23:18
crawl314+211.74 MB26 Čvc 2019 - 12:28
DotBot120+1515.30 MB30 Čvc 2019 - 15:28
Ostatní1,543+50939.43 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 6,374 - Průměr: 249 sNávštěvyPodíl
0s-30s4,47670.2 %
30s-2mn67710.6 %
2mn-5mn3805.9 %
5mn-15mn3615.6 %
15mn-30mn1742.7 %
30mn-1h1762.7 %
1h+1302 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file25,68135.9 %340.11 MB18.1 %
jpgImage25,64635.8 %1.31 GB71.5 %
pngImage12,43117.3 %114.66 MB6.1 %
htmlHTML or XML static page5,1607.2 %71.79 MB3.8 %
gifImage2,5633.5 %4.57 MB0.2 %
Neznámé330 %332.80 KB0 %
txtText file70 %246.77 KB0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 4Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/license.txt40198.39 KB49.60 KB
/ads.txt3048.38 KB16.12 KB
/data/pano/quicktimefull_1.mov104.33 MB4.33 MB
/data/pano/quicktimefull.mov103.94 MB3.94 MB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
1,501 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/m/skins/jetrichovice2/mobile/slideshow_s2.css/4,5494.95 KB221,662


/4,34617.67 KB2,4231,676


/m/2,4725.58 KB945108


/turista/tipy-na-vylety-v-okoli/vyhlidky/98215.38 KB37181


/urad-3/uredni-deska/86822.65 KB134156


/urad-3/56013.74 KB4597


/obcan/zajimavosti-o-obci/historie-obce-jetrichovice/52516.75 KB1557


/obcan/40915.22 KB4765


/obcan/udalosti-v-obci/novinky/39814.23 KB923


/turista/jizdni-rady/35413.73 KB7295


Ostatní15,41115.64 KB2,6252,254 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows18,15558.8 %46,83465.4 %
Linux10,31833.4 %18,90026.4 %
iOS1,9706.3 %4,4226.1 %
Macintosh3231 %1,1881.6 %
Neznámé1040.3 %1490.2 %
Java Mobile20 %20 %
Unknown Unix system20 %260 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe15,10148.9 %40,02555.9 %
FirefoxNe10,62534.4 %16,10322.5 %
SafariNe1,6755.4 %3,6755.1 %
MS Internet ExplorerNe1,5675 %5,9388.3 %
EdgeNe7382.3 %2,7463.8 %
IPhone (PDA/Phone browser)Ne4011.2 %1,2171.7 %
OperaNe3611.1 %1,2561.7 %
MozillaNe2390.7 %2910.4 %
Neznámé?1020.3 %1480.2 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne470.1 %810.1 %
 Ostatní 180 %410 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...11,83562.1 %12,04361.9 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com4,150 / 4,260
- Seznam935 / 935
- Google Czech Republic333 / 356
- Centrum.cz34 / 34
- Bing20 / 20
- Microsoft MSN Search16 / 16
- Google Translate ( catchall )10 / 36
- Google United Kingdom10 / 11
- Yahoo : r.search.yahoo.com8 / 8
- Google Slovakia5 / 5
- Ostatní32 / 35
5,55329.1 %5,71629.4 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://192.168.1.32/portal/entry1,3471,347
- http://www.mosquito.cz/odkazy4141
- https://l.facebook.com2525
- https://cs.m.wikipedia.org1515
- http://apartman-vysoka-lipa.cz1111
- https://cs.wikipedia.org1010
- http://skalnemiasta.eu/index.php/czeska-szwajcaria/jetrichovice-...1010
- http://apartman-vysoka-lipa.cz/galerie/99
- https://profiplast.org88
- http://apartman-vysoka-lipa.cz/kontakt/77
- Ostatní117149
1,6008.4 %1,6328.3 %
Neznámý původ430.2 %430.2 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
173 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
jetřichovice56455.7 %
obec jetřichovice939.1 %
jetrichovice444.3 %
cs-cz161.5 %
obecní úřad jetřichovice90.8 %
obecni urad jetrichovice90.8 %
obecni úřad jetrichovice80.7 %
obec jetřichovice obecní úřad70.6 %
hotel bellevue jetřichovice70.6 %
vylet jetřichovice a okolí70.6 %
Ostatní fráze24824.5 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
246 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice79246.8 %
obec1156.7 %
jetrichovice945.5 %
úřad281.6 %
obecní191.1 %
jízdní191.1 %
obecni181 %
u181 %
cs-cz160.9 %
lípa140.8 %
Ostatní slova55933 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico6,015 / 4,714 Návštěvníci127.5 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
302Moved temporarily (redirect)23,09151.2 %19.93 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)9,55521.1 %383.97 MB
403Forbidden6,90815.3 %20.51 MB
301Moved permanently (redirect)5,28811.7 %17.29 MB
421Unknown error940.2 %337.55 KB
206Partial Content920.2 %2.64 MB
400Bad Request500.1 %959.85 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: tooltips, geoip, hashfiles, decodeutfkeys)