Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 01 Čvn 2019 - 07:21
Zobrazený časový úsek:Měsíc Kvě 2019

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Kvě 2019
První návštěva 01 Kvě 2019 - 00:04
Poslední návštěvy 31 Kvě 2019 - 23:53
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *2,533
 
3,747
(1.47 návštěv/návštěvník)
13,333
(3.55 Stránky/Návštěva)
39,098
(10.43 Hity/Návštěva)
1.03 GB
(287.61 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
29,47441,104346.61 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 2327Návštěvy: 4246Stránky: 11338Hity: 25619Přenesená data: 533.20 MB Unikátní návštěvníci: 2092Návštěvy: 3545Stránky: 9769Hity: 22841Přenesená data: 470.44 MB Unikátní návštěvníci: 2395Návštěvy: 3717Stránky: 11440Hity: 28159Přenesená data: 570.83 MB Unikátní návštěvníci: 2594Návštěvy: 3755Stránky: 12619Hity: 35377Přenesená data: 874.89 MB Unikátní návštěvníci: 2533Návštěvy: 3747Stránky: 13333Hity: 39098Přenesená data: 1.03 GB Unikátní návštěvníci: 15Návštěvy: 16Stránky: 27Hity: 37Přenesená data: 678.41 KB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20192,3274,24611,33825,619533.20 MB
Úno 20192,0923,5459,76922,841470.44 MB
Bře 20192,3953,71711,44028,159570.83 MB
Dub 20192,5943,75512,61935,377874.89 MB
Kvě 20192,5333,74713,33339,0981.03 GB
Čvn 201915162737678.41 KB
Čvc 201900000
Srp 201900000
Zář 201900000
Říj 201900000
Lis 201900000
Pro 201900000
Celkem11,95619,02658,526151,1313.42 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 139Stránky: 631Hity: 1638Přenesená data: 52.66 MB Návštěvy: 133Stránky: 430Hity: 1253Přenesená data: 32.25 MB Návštěvy: 176Stránky: 541Hity: 1782Přenesená data: 43.69 MB Návštěvy: 125Stránky: 640Hity: 1634Přenesená data: 44.26 MB Návštěvy: 117Stránky: 395Hity: 1198Přenesená data: 32.70 MB Návštěvy: 139Stránky: 469Hity: 1613Přenesená data: 39.72 MB Návštěvy: 160Stránky: 470Hity: 1493Přenesená data: 37.63 MB Návštěvy: 117Stránky: 420Hity: 1179Přenesená data: 29.39 MB Návštěvy: 127Stránky: 561Hity: 1346Přenesená data: 30.45 MB Návštěvy: 113Stránky: 405Hity: 1213Přenesená data: 33.45 MB Návštěvy: 85Stránky: 276Hity: 796Přenesená data: 20.52 MB Návštěvy: 80Stránky: 337Hity: 914Přenesená data: 21.90 MB Návštěvy: 115Stránky: 395Hity: 1211Přenesená data: 32.98 MB Návštěvy: 113Stránky: 372Hity: 1097Přenesená data: 29.46 MB Návštěvy: 114Stránky: 435Hity: 1300Přenesená data: 34.35 MB Návštěvy: 124Stránky: 438Hity: 1296Přenesená data: 32.44 MB Návštěvy: 105Stránky: 333Hity: 1050Přenesená data: 31.57 MB Návštěvy: 83Stránky: 315Hity: 838Přenesená data: 27.58 MB Návštěvy: 94Stránky: 249Hity: 820Přenesená data: 24.63 MB Návštěvy: 134Stránky: 385Hity: 1344Přenesená data: 37.11 MB Návštěvy: 111Stránky: 341Hity: 1072Přenesená data: 31.47 MB Návštěvy: 160Stránky: 502Hity: 1555Přenesená data: 41.34 MB Návštěvy: 129Stránky: 526Hity: 1355Přenesená data: 36.69 MB Návštěvy: 133Stránky: 433Hity: 1237Přenesená data: 29.67 MB Návštěvy: 75Stránky: 244Hity: 676Přenesená data: 18.17 MB Návštěvy: 98Stránky: 350Hity: 1062Přenesená data: 29.84 MB Návštěvy: 116Stránky: 405Hity: 1283Přenesená data: 35.35 MB Návštěvy: 150Stránky: 553Hity: 1587Přenesená data: 41.82 MB Návštěvy: 123Stránky: 484Hity: 1547Přenesená data: 40.06 MB Návštěvy: 114Stránky: 441Hity: 1301Přenesená data: 36.05 MB Návštěvy: 145Stránky: 557Hity: 1408Přenesená data: 43.23 MB  Návštěvy: 120.87Stránky: 430.10Hity: 1261.23Přenesená data: 35598278.42
01
Kvě
02
Kvě
03
Kvě
04
Kvě
05
Kvě
06
Kvě
07
Kvě
08
Kvě
09
Kvě
10
Kvě
11
Kvě
12
Kvě
13
Kvě
14
Kvě
15
Kvě
16
Kvě
17
Kvě
18
Kvě
19
Kvě
20
Kvě
21
Kvě
22
Kvě
23
Kvě
24
Kvě
25
Kvě
26
Kvě
27
Kvě
28
Kvě
29
Kvě
30
Kvě
31
Kvě
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Kvě 20191396311,63852.66 MB
02 Kvě 20191334301,25332.25 MB
03 Kvě 20191765411,78243.69 MB
04 Kvě 20191256401,63444.26 MB
05 Kvě 20191173951,19832.70 MB
06 Kvě 20191394691,61339.72 MB
07 Kvě 20191604701,49337.63 MB
08 Kvě 20191174201,17929.39 MB
09 Kvě 20191275611,34630.45 MB
10 Kvě 20191134051,21333.45 MB
11 Kvě 20198527679620.52 MB
12 Kvě 20198033791421.90 MB
13 Kvě 20191153951,21132.98 MB
14 Kvě 20191133721,09729.46 MB
15 Kvě 20191144351,30034.35 MB
16 Kvě 20191244381,29632.44 MB
17 Kvě 20191053331,05031.57 MB
18 Kvě 20198331583827.58 MB
19 Kvě 20199424982024.63 MB
20 Kvě 20191343851,34437.11 MB
21 Kvě 20191113411,07231.47 MB
22 Kvě 20191605021,55541.34 MB
23 Kvě 20191295261,35536.69 MB
24 Kvě 20191334331,23729.67 MB
25 Kvě 20197524467618.17 MB
26 Kvě 2019983501,06229.84 MB
27 Kvě 20191164051,28335.35 MB
28 Kvě 20191505531,58741.82 MB
29 Kvě 20191234841,54740.06 MB
30 Kvě 20191144411,30136.05 MB
31 Kvě 20191455571,40843.23 MB
Průměr1204301,26133.95 MB
Celkem3,74713,33339,0981.03 GB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 413.50Hity: 1362.75Přenesená data: 36.29 MB Stránky: 434Hity: 1312.25Přenesená data: 35.10 MB Stránky: 494.40Hity: 1443.80Přenesená data: 39.56 MB Stránky: 479.20Hity: 1310.20Přenesená data: 33.58 MB Stránky: 453.80Hity: 1338Přenesená data: 36.32 MB Stránky: 368.75Hity: 986Přenesená data: 27.63 MB Stránky: 332.75Hity: 998.50Přenesená data: 27.27 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po4131,36236.29 MB
Út4341,31235.10 MB
St4941,44339.56 MB
Čt4791,31033.58 MB
4531,33836.32 MB
So36898627.63 MB
Ne33299827.27 MB


 
Hodiny  
Stránky: 140Hity: 296Přenesená data: 8.07 MB Stránky: 105Hity: 192Přenesená data: 5.02 MB Stránky: 80Hity: 205Přenesená data: 5.22 MB Stránky: 98Hity: 222Přenesená data: 4.92 MB Stránky: 247Hity: 472Přenesená data: 11.39 MB Stránky: 89Hity: 232Přenesená data: 6.59 MB Stránky: 234Hity: 717Přenesená data: 17.83 MB Stránky: 472Hity: 1505Přenesená data: 38.80 MB Stránky: 740Hity: 2329Přenesená data: 62.64 MB Stránky: 665Hity: 2297Přenesená data: 67.10 MB Stránky: 983Hity: 3085Přenesená data: 79.82 MB Stránky: 837Hity: 2614Přenesená data: 65.19 MB Stránky: 921Hity: 2670Přenesená data: 70.63 MB Stránky: 1117Hity: 3142Přenesená data: 90.55 MB Stránky: 784Hity: 2529Přenesená data: 66.08 MB Stránky: 793Hity: 2331Přenesená data: 68.87 MB Stránky: 659Hity: 1914Přenesená data: 52.36 MB Stránky: 605Hity: 1904Přenesená data: 54.49 MB Stránky: 654Hity: 1879Přenesená data: 50.69 MB Stránky: 694Hity: 1847Přenesená data: 49.41 MB Stránky: 673Hity: 2068Přenesená data: 55.56 MB Stránky: 861Hity: 2274Přenesená data: 58.10 MB Stránky: 543Hity: 1459Přenesená data: 39.51 MB Stránky: 339Hity: 915Přenesená data: 23.57 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
001402968.07 MB
011051925.02 MB
02802055.22 MB
03982224.92 MB
0424747211.39 MB
05892326.59 MB
0623471717.83 MB
074721,50538.80 MB
087402,32962.64 MB
096652,29767.10 MB
109833,08579.82 MB
118372,61465.19 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
129212,67070.63 MB
131,1173,14290.55 MB
147842,52966.08 MB
157932,33168.87 MB
166591,91452.36 MB
176051,90454.49 MB
186541,87950.69 MB
196941,84749.41 MB
206732,06855.56 MB
218612,27458.10 MB
225431,45939.51 MB
2333991523.57 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz8,73928,067773.37 MB

NeznáméNeznáméunknown2,2786,691165.62 MB

usUnited Statesus5291,31430.90 MB

frFrancefr29533910.99 MB

ruRussian Federationru2772904.97 MB

uaUkraineua2252307.19 MB

deGermanyde20353214.50 MB

skSlovak Republicsk1222877.75 MB

cnChinacn861023.02 MB

plPolandpl722305.54 MB

 Ostatní507101628.58 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
61 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot2,896+23255.82 MB31 Kvě 2019 - 23:53
Googlebot1,269+65027.55 MB31 Kvě 2019 - 23:41
SemrushBot958+54518.41 MB31 Kvě 2019 - 23:56
BLEXBot1,104+8412.10 MB31 Kvě 2019 - 12:32
SeznamBot552+61511.57 MB31 Kvě 2019 - 23:51
AhrefsBot801+989.28 MB31 Kvě 2019 - 23:40
DotBot396+21419.62 MB31 Kvě 2019 - 23:27
PhantomJS3155.79 MB31 Kvě 2019 - 05:44
YandexBot117+1742.21 MB31 Kvě 2019 - 20:54
Unknown robot identified by bot\*237+110.80 MB30 Kvě 2019 - 22:23
Ostatní1,350+40129.94 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 3,747 - Průměr: 215 sNávštěvyPodíl
0s-30s2,67371.3 %
30s-2mn39210.4 %
2mn-5mn2306.1 %
5mn-15mn2105.6 %
15mn-30mn1032.7 %
30mn-1h842.2 %
1h+551.4 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
jpgImage15,79840.4 %781.47 MB74.4 %
phpDynamic PHP Script file11,97230.6 %166.51 MB15.8 %
pngImage8,20320.9 %74.69 MB7.1 %
gifImage1,7394.4 %3.00 MB0.2 %
htmlHTML or XML static page1,3573.4 %15.72 MB1.4 %
txtText file100 %182.12 KB0 %
jsJavaScript file100 %40.09 KB0 %
ivp 40 %3.08 MB0.2 %
xmlHTML or XML static page40 %46.00 KB0 %
movVideo file10 %4.69 MB0.4 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 4Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/ads.txt60148.27 KB24.71 KB
/CHANGELOG.txt5080.89 KB16.18 KB
/data/pano/quicktimefull.mov228.27 MB2.07 MB
/data/pano/quicktimefull_1.mov104.33 MB4.33 MB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
383 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/3,27519.24 KB1,9541,295


/m/skins/jetrichovice2/mobile/slideshow_s2.css/2,0794.99 KB15804


/m/1,0415.79 KB50288


/urad-3/uredni-deska/82221.01 KB193203


/urad-3/45613.14 KB42100


/turista/turisticka-doprava/42114.07 KB29101


/obcan/26814.80 KB3543


/cs/newsletter/24411.91 KB3243


/obcan/zajimavosti-o-obci/historie-obce-jetrichovice/22117.33 KB1339


/obcan/udalosti-v-obci/novinky/16214.04 KB112


Ostatní4,34415.69 KB960819 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows7,29254.6 %27,13369.3 %
Linux4,97137.2 %9,19923.5 %
iOS7215.4 %1,8534.7 %
Macintosh2682 %7431.9 %
Neznámé790.5 %1460.3 %
Unknown Unix system20 %260 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe8,03560.2 %22,54557.6 %
MS Internet ExplorerNe1,67312.5 %5,28113.5 %
FirefoxNe1,44810.8 %5,30413.5 %
SafariNe7745.8 %1,9484.9 %
EdgeNe6865.1 %2,4406.2 %
OperaNe2912.1 %7872 %
MozillaNe2271.7 %2610.6 %
IPhone (PDA/Phone browser)Ne1070.8 %3430.8 %
Neznámé?610.4 %1200.3 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne230.1 %520.1 %
 Ostatní 80 %190 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...2,65545.1 %2,80744.3 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com1,487 / 1,531
- Seznam596 / 596
- Google Czech Republic252 / 263
- Microsoft MSN Search31 / 31
- Centrum.cz21 / 21
- Bing11 / 14
- Google Germany10 / 12
- Google Hong Kong9 / 9
- Google Translate ( catchall )8 / 27
- Google Russia4 / 4
- Ostatní23 / 30
2,45241.6 %2,53840.1 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://192.168.1.32/portal/entry411411
- http://www.mosquito.cz/odkazy2929
- http://m.facebook.com2727
- http://jetrichovicko.cz2323
- https://123kupi.net1515
- https://l.facebook.com1212
- http://apartman-vysoka-lipa.cz1212
- https://cs.m.wikipedia.org1212
- https://www.facebook.com1111
- https://de.wikipedia.org99
- Ostatní199408
76012.9 %96915.3 %
Neznámý původ140.2 %140.2 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
114 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
jetřichovice31746.7 %
obec jetřichovice8111.9 %
cs-cz314.5 %
jetrichovice253.6 %
obec jetřichovice obecní úřad152.2 %
obecní úřad jetřichovice152.2 %
busline děčín jízdní řády131.9 %
www.jetřichovice.cz91.3 %
hotel bellevue jetřichovice60.8 %
jetřichovice u děčína50.7 %
Ostatní fráze16123.7 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
186 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice49740.5 %
obec1058.5 %
obecní383 %
jetrichovice352.8 %
úřad342.7 %
cs-cz312.5 %
jízdní231.8 %
děčín231.8 %
řády201.6 %
u161.3 %
Ostatní slova40533 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico3,650 / 2,533 Návštěvníci144 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
302Moved temporarily (redirect)21,69688.7 %15.94 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)1,7387.1 %66.96 MB
301Moved permanently (redirect)6682.7 %1.98 MB
206Partial Content1650.6 %3.13 MB
421Unknown error1050.4 %377.24 KB
400Bad Request650.2 %243.68 KB
500Internal server Error60 %19.10 KB
403Forbidden20 %7.26 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: tooltips, decodeutfkeys, geoip, hashfiles)