Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 01 Led 2019 - 07:17
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2018

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Pro 2018
První návštěva 01 Pro 2018 - 00:00
Poslední návštěvy 31 Pro 2018 - 23:35
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *1,916
 
4,002
(2.08 návštěv/návštěvník)
13,690
(3.42 Stránky/Návštěva)
24,432
(6.1 Hity/Návštěva)
431.66 MB
(110.45 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
27,99637,558397.73 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 3720Návštěvy: 5555Stránky: 12454Hity: 27598Přenesená data: 448.82 MB Unikátní návštěvníci: 3260Návštěvy: 4873Stránky: 11406Hity: 23185Přenesená data: 391.13 MB Unikátní návštěvníci: 6011Návštěvy: 8344Stránky: 16987Hity: 35790Přenesená data: 571.94 MB Unikátní návštěvníci: 4857Návštěvy: 6788Stránky: 15506Hity: 34729Přenesená data: 587.02 MB Unikátní návštěvníci: 4809Návštěvy: 6472Stránky: 14121Hity: 33597Přenesená data: 567.15 MB Unikátní návštěvníci: 4907Návštěvy: 7850Stránky: 17053Hity: 37306Přenesená data: 723.49 MB Unikátní návštěvníci: 5366Návštěvy: 9074Stránky: 24931Hity: 52431Přenesená data: 1.07 GB Unikátní návštěvníci: 5145Návštěvy: 9342Stránky: 25578Hity: 52802Přenesená data: 1.07 GB Unikátní návštěvníci: 3350Návštěvy: 7107Stránky: 16505Hity: 34683Přenesená data: 660.24 MB Unikátní návštěvníci: 3276Návštěvy: 7083Stránky: 17229Hity: 34133Přenesená data: 733.77 MB Unikátní návštěvníci: 2383Návštěvy: 5890Stránky: 14933Hity: 27093Přenesená data: 474.87 MB Unikátní návštěvníci: 1916Návštěvy: 4002Stránky: 13690Hity: 24432Přenesená data: 431.66 MB  
 Led
2018
Úno
2018
Bře
2018
Dub
2018
Kvě
2018
Čvn
2018
Čvc
2018
Srp
2018
Zář
2018
Říj
2018
Lis
2018
Pro
2018
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20183,7205,55512,45427,598448.82 MB
Úno 20183,2604,87311,40623,185391.13 MB
Bře 20186,0118,34416,98735,790571.94 MB
Dub 20184,8576,78815,50634,729587.02 MB
Kvě 20184,8096,47214,12133,597567.15 MB
Čvn 20184,9077,85017,05337,306723.49 MB
Čvc 20185,3669,07424,93152,4311.07 GB
Srp 20185,1459,34225,57852,8021.07 GB
Zář 20183,3507,10716,50534,683660.24 MB
Říj 20183,2767,08317,22934,133733.77 MB
Lis 20182,3835,89014,93327,093474.87 MB
Pro 20181,9164,00213,69024,432431.66 MB
Celkem49,00082,380200,393417,7797.59 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 118Stránky: 517Hity: 778Přenesená data: 12.60 MB Návštěvy: 120Stránky: 546Hity: 768Přenesená data: 10.97 MB Návštěvy: 171Stránky: 748Hity: 1217Přenesená data: 19.39 MB Návštěvy: 170Stránky: 607Hity: 975Přenesená data: 16.07 MB Návštěvy: 189Stránky: 626Hity: 1011Přenesená data: 17.31 MB Návštěvy: 183Stránky: 610Hity: 963Přenesená data: 15.16 MB Návštěvy: 152Stránky: 577Hity: 967Přenesená data: 16.34 MB Návštěvy: 116Stránky: 438Hity: 699Přenesená data: 10.68 MB Návštěvy: 125Stránky: 525Hity: 742Přenesená data: 11.83 MB Návštěvy: 156Stránky: 604Hity: 1071Přenesená data: 18.99 MB Návštěvy: 151Stránky: 555Hity: 897Přenesená data: 13.97 MB Návštěvy: 168Stránky: 526Hity: 967Přenesená data: 16.39 MB Návštěvy: 152Stránky: 593Hity: 1085Přenesená data: 18.37 MB Návštěvy: 114Stránky: 459Hity: 688Přenesená data: 10.80 MB Návštěvy: 103Stránky: 521Hity: 817Přenesená data: 12.48 MB Návštěvy: 110Stránky: 453Hity: 658Přenesená data: 9.67 MB Návštěvy: 132Stránky: 559Hity: 1000Přenesená data: 18.43 MB Návštěvy: 142Stránky: 551Hity: 849Přenesená data: 14.01 MB Návštěvy: 151Stránky: 342Hity: 1558Přenesená data: 17.44 MB Návštěvy: 138Stránky: 322Hity: 736Přenesená data: 15.67 MB Návštěvy: 133Stránky: 296Hity: 547Přenesená data: 10.86 MB Návštěvy: 102Stránky: 231Hity: 383Přenesená data: 8.10 MB Návštěvy: 108Stránky: 276Hity: 562Přenesená data: 11.99 MB Návštěvy: 99Stránky: 209Hity: 353Přenesená data: 9.77 MB Návštěvy: 96Stránky: 216Hity: 364Přenesená data: 6.74 MB Návštěvy: 98Stránky: 271Hity: 518Přenesená data: 9.91 MB Návštěvy: 109Stránky: 299Hity: 599Přenesená data: 19.69 MB Návštěvy: 119Stránky: 314Hity: 798Přenesená data: 19.66 MB Návštěvy: 104Stránky: 481Hity: 1078Přenesená data: 21.36 MB Návštěvy: 97Stránky: 216Hity: 433Přenesená data: 9.34 MB Návštěvy: 76Stránky: 202Hity: 351Přenesená data: 7.64 MB  Návštěvy: 129.10Stránky: 441.61Hity: 788.13Přenesená data: 14601049.87
01
Pro
02
Pro
03
Pro
04
Pro
05
Pro
06
Pro
07
Pro
08
Pro
09
Pro
10
Pro
11
Pro
12
Pro
13
Pro
14
Pro
15
Pro
16
Pro
17
Pro
18
Pro
19
Pro
20
Pro
21
Pro
22
Pro
23
Pro
24
Pro
25
Pro
26
Pro
27
Pro
28
Pro
29
Pro
30
Pro
31
Pro
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Pro 201811851777812.60 MB
02 Pro 201812054676810.97 MB
03 Pro 20181717481,21719.39 MB
04 Pro 201817060797516.07 MB
05 Pro 20181896261,01117.31 MB
06 Pro 201818361096315.16 MB
07 Pro 201815257796716.34 MB
08 Pro 201811643869910.68 MB
09 Pro 201812552574211.83 MB
10 Pro 20181566041,07118.99 MB
11 Pro 201815155589713.97 MB
12 Pro 201816852696716.39 MB
13 Pro 20181525931,08518.37 MB
14 Pro 201811445968810.80 MB
15 Pro 201810352181712.48 MB
16 Pro 20181104536589.67 MB
17 Pro 20181325591,00018.43 MB
18 Pro 201814255184914.01 MB
19 Pro 20181513421,55817.44 MB
20 Pro 201813832273615.67 MB
21 Pro 201813329654710.86 MB
22 Pro 20181022313838.10 MB
23 Pro 201810827656211.99 MB
24 Pro 2018992093539.77 MB
25 Pro 2018962163646.74 MB
26 Pro 2018982715189.91 MB
27 Pro 201810929959919.69 MB
28 Pro 201811931479819.66 MB
29 Pro 20181044811,07821.36 MB
30 Pro 2018972164339.34 MB
31 Pro 2018762023517.64 MB
Průměr12944178813.92 MB
Celkem4,00213,69024,432431.66 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 464.40Hity: 798.40Přenesená data: 14.84 MB Stránky: 482.25Hity: 771.25Přenesená data: 12.70 MB Stránky: 441.25Hity: 1013.50Přenesená data: 15.26 MB Stránky: 456Hity: 845.75Přenesená data: 17.23 MB Stránky: 411.50Hity: 750Přenesená data: 14.42 MB Stránky: 437.60Hity: 751Přenesená data: 13.05 MB Stránky: 403.20Hity: 632.60Přenesená data: 10.76 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po46479814.84 MB
Út48277112.70 MB
St4411,01315.26 MB
Čt45684517.23 MB
41175014.42 MB
So43775113.05 MB
Ne40363210.76 MB


 
Hodiny  
Stránky: 193Hity: 306Přenesená data: 5.59 MB Stránky: 217Hity: 252Přenesená data: 6.87 MB Stránky: 129Hity: 181Přenesená data: 10.88 MB Stránky: 137Hity: 221Přenesená data: 4.19 MB Stránky: 109Hity: 217Přenesená data: 2.25 MB Stránky: 120Hity: 181Přenesená data: 3.19 MB Stránky: 241Hity: 346Přenesená data: 6.38 MB Stránky: 307Hity: 581Přenesená data: 9.63 MB Stránky: 411Hity: 981Přenesená data: 20.34 MB Stránky: 527Hity: 1191Přenesená data: 21.78 MB Stránky: 515Hity: 1877Přenesená data: 26.72 MB Stránky: 573Hity: 1670Přenesená data: 30.42 MB Stránky: 561Hity: 1193Přenesená data: 24.79 MB Stránky: 465Hity: 1022Přenesená data: 21.27 MB Stránky: 580Hity: 1334Přenesená data: 27.55 MB Stránky: 594Hity: 1142Přenesená data: 22.95 MB Stránky: 397Hity: 925Přenesená data: 17.77 MB Stránky: 494Hity: 1101Přenesená data: 22.60 MB Stránky: 549Hity: 1032Přenesená data: 20.21 MB Stránky: 440Hity: 848Přenesená data: 16.48 MB Stránky: 418Hity: 850Přenesená data: 15.08 MB Stránky: 420Hity: 824Přenesená data: 15.54 MB Stránky: 423Hity: 690Přenesená data: 13.31 MB Stránky: 4870Hity: 5467Přenesená data: 65.87 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
001933065.59 MB
012172526.87 MB
0212918110.88 MB
031372214.19 MB
041092172.25 MB
051201813.19 MB
062413466.38 MB
073075819.63 MB
0841198120.34 MB
095271,19121.78 MB
105151,87726.72 MB
115731,67030.42 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
125611,19324.79 MB
134651,02221.27 MB
145801,33427.55 MB
155941,14222.95 MB
1639792517.77 MB
174941,10122.60 MB
185491,03220.21 MB
1944084816.48 MB
2041885015.08 MB
2142082415.54 MB
2242369013.31 MB
234,8705,46765.87 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz8,86117,171295.56 MB

NeznáméNeznáméunknown1,4412,59452.45 MB

usUnited Statesus8451,47025.99 MB

nlNetherlandsnl3533734.27 MB

frFrancefr2962963.93 MB

ruRussian Federationru2882914.00 MB

deGermanyde1803429.54 MB

chSwitzerlandch1461491.88 MB

euEuropean countryeu1372424.14 MB

uaUkraineua1161161.49 MB

 Ostatní1027138828.42 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
56 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot3,031+24471.68 MB31 Pro 2018 - 23:43
Googlebot1,772+82348.45 MB31 Pro 2018 - 23:58
BLEXBot1,887+24041.12 MB29 Pro 2018 - 18:25
AhrefsBot1,838+5214.95 MB31 Pro 2018 - 19:14
SeznamBot475+5558.20 MB31 Pro 2018 - 21:51
DotBot606+32727.24 MB31 Pro 2018 - 23:44
qwantify649+289.00 MB28 Pro 2018 - 11:15
SemrushBot262+2414.49 MB31 Pro 2018 - 23:29
Unknown robot identified by bot\*429+210.96 MB31 Pro 2018 - 18:26
Applebot207+1793.26 MB31 Pro 2018 - 13:33
Ostatní1,899+69361.41 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 4,002 - Průměr: 114 sNávštěvyPodíl
0s-30s3,45386.2 %
30s-2mn2004.9 %
2mn-5mn1122.7 %
5mn-15mn1052.6 %
15mn-30mn541.3 %
30mn-1h531.3 %
1h+250.6 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file9,89640.5 %153.93 MB35.6 %
jpgImage6,25925.6 %199.92 MB46.3 %
htmlHTML or XML static page3,79015.5 %43.24 MB10 %
pngImage3,55014.5 %31.98 MB7.4 %
gifImage8933.6 %1.52 MB0.3 %
txtText file220 %291.83 KB0 %
jsJavaScript file140 %69.47 KB0 %
cssCascading Style Sheet file40 %10.70 KB0 %
Neznámé20 %664 bajtů0 %
cur 10 %574 bajtů0 %
ivp 10 %715.44 KB0.1 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 5Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/readme.txt220283.42 KB12.88 KB
/ads.txt4085.70 KB21.43 KB
/data/pano/quicktimefull_1.mov104.32 MB4.32 MB
/data/pano/quicktime_1.mov10828.08 KB828.08 KB
/robots.txt058.99 KB1.80 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
293 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/4,44815.92 KB2,7421,728


/m/skins/jetrichovice2/mobile/slideshow_s2.css/8364.83 KB31326


/urad-3/uredni-deska/smlouva-s-t-mobile-o-pronajmu-14277.html75812.13 KB 3


/cs/newsletter/69412.74 KB172682


/urad-3/uredni-deska/59723.95 KB191201


/m/5055.19 KB24946


/urad-3/uredni-deska/statni-pozemkovy-urad-nabidka-pozemku-k-pro...43812.18 KB 1


/urad-3/uredni-deska/zakon-o-vode-13568.html32512.21 KB 3


//cs/newsletter/31811.43 KB61314


/urad-3/30712.98 KB3576


Ostatní4,46417.00 KB521621 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Linux6,70148.9 %8,55635 %
Windows6,08944.4 %14,23358.2 %
Macintosh4683.4 %7723.1 %
iOS3982.9 %7673.1 %
Neznámé300.2 %890.3 %
Unknown Unix system20 %20 %
BSD20 %180 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
NetscapeNe4,85135.4 %5,27321.5 %
Google ChromeNe4,56233.3 %9,62639.3 %
FirefoxNe1,49910.9 %3,81815.6 %
MS Internet ExplorerNe1,1038 %2,4219.9 %
EdgeNe6454.7 %1,2835.2 %
SafariNe6104.4 %1,1074.5 %
OperaNe1821.3 %5002 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne870.6 %1110.4 %
IPhone (PDA/Phone browser)Ne720.5 %1320.5 %
MozillaNe490.3 %760.3 %
 Ostatní 300.2 %900.3 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...7,86079 %8,49880 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com505 / 526
- Seznam240 / 240
- Google Czech Republic222 / 226
- Google Hong Kong19 / 19
- T-Online ( catchall )6 / 6
- Google Germany4 / 4
- Google Slovakia4 / 6
- Google United Arab Emirates1 / 1
- DuckDuckGo1 / 1
- Google Netherlands1 / 1
- Ostatní4 / 6
1,00710.1 %1,0369.7 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://jetrichovicko.cz374374
- http://192.168.1.32/portal/entry325325
- https://vodabur.by/index.php88
- http://artlife.rv.ua88
- http://www.jetrichovicko.cz88
- https://www.facebook.com77
- https://lm.facebook.com77
- https://www.prjadko.kiev.ua/ritualnye-uslugi/pominalnye-obedy.ht...66
- https://termoshop.com.ua66
- http://sauna-brizgi.ru55
- Ostatní312312
1,06610.7 %1,06610 %
Neznámý původ110.1 %110.1 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
48 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
jetřichovice8234.1 %
obec jetřichovice5824.1 %
jetřichovice úřední deska177 %
jetrichovice114.5 %
obec jetřichovice obecní úřad93.7 %
obecní úřad jetřichovice72.9 %
oÚ jetřichovice52 %
jetřivhovice31.2 %
www.jetřichovice.cz31.2 %
obec jitřichovice20.8 %
Ostatní fráze4317.9 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
71 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice19043.1 %
obec7216.3 %
úřad184 %
deska173.8 %
úřední173.8 %
jetrichovice163.6 %
obecní163.6 %
v71.5 %
61.3 %
jitřichovice40.9 %
Ostatní slova7717.5 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico1,796 / 1,916 Návštěvníci93.7 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
302Moved temporarily (redirect)16,82487 %11.07 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)1,3767.1 %54.65 MB
301Moved permanently (redirect)9965.1 %820.61 KB
400Bad Request580.3 %2.49 MB
206Partial Content340.1 %1.46 MB
421Unknown error290.1 %106.57 KB
403Forbidden60 %12.57 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: tooltips, decodeutfkeys, hashfiles, geoip)