Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: obec-jetrichovice.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 16 Pro 2018 - 06:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2018

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Chybové hity (400)   Chybové hity (403)   Chybové hity (404)  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Pro 2018
První návštěva 01 Pro 2018 - 00:00
Poslední návštěvy 16 Pro 2018 - 06:03
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *1,078
 
2,207
(2.04 návštěv/návštěvník)
8,476
(3.84 Stránky/Návštěva)
13,672
(6.19 Hity/Návštěva)
221.79 MB
(102.9 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
8,81812,470160.89 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 3720Návštěvy: 5555Stránky: 12454Hity: 27598Přenesená data: 448.82 MB Unikátní návštěvníci: 3260Návštěvy: 4873Stránky: 11406Hity: 23185Přenesená data: 391.13 MB Unikátní návštěvníci: 6011Návštěvy: 8344Stránky: 16987Hity: 35790Přenesená data: 571.94 MB Unikátní návštěvníci: 4857Návštěvy: 6788Stránky: 15506Hity: 34729Přenesená data: 587.02 MB Unikátní návštěvníci: 4809Návštěvy: 6472Stránky: 14121Hity: 33597Přenesená data: 567.15 MB Unikátní návštěvníci: 4907Návštěvy: 7850Stránky: 17053Hity: 37306Přenesená data: 723.49 MB Unikátní návštěvníci: 5366Návštěvy: 9074Stránky: 24931Hity: 52431Přenesená data: 1.07 GB Unikátní návštěvníci: 5145Návštěvy: 9342Stránky: 25578Hity: 52802Přenesená data: 1.07 GB Unikátní návštěvníci: 3350Návštěvy: 7107Stránky: 16505Hity: 34683Přenesená data: 660.24 MB Unikátní návštěvníci: 3276Návštěvy: 7083Stránky: 17229Hity: 34133Přenesená data: 733.77 MB Unikátní návštěvníci: 2383Návštěvy: 5890Stránky: 14933Hity: 27093Přenesená data: 474.87 MB Unikátní návštěvníci: 1078Návštěvy: 2207Stránky: 8476Hity: 13672Přenesená data: 221.79 MB  
 Led
2018
Úno
2018
Bře
2018
Dub
2018
Kvě
2018
Čvn
2018
Čvc
2018
Srp
2018
Zář
2018
Říj
2018
Lis
2018
Pro
2018
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20183,7205,55512,45427,598448.82 MB
Úno 20183,2604,87311,40623,185391.13 MB
Bře 20186,0118,34416,98735,790571.94 MB
Dub 20184,8576,78815,50634,729587.02 MB
Kvě 20184,8096,47214,12133,597567.15 MB
Čvn 20184,9077,85017,05337,306723.49 MB
Čvc 20185,3669,07424,93152,4311.07 GB
Srp 20185,1459,34225,57852,8021.07 GB
Zář 20183,3507,10716,50534,683660.24 MB
Říj 20183,2767,08317,22934,133733.77 MB
Lis 20182,3835,89014,93327,093474.87 MB
Pro 20181,0782,2078,47613,672221.79 MB
Celkem48,16280,585195,179407,0197.39 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 118Stránky: 517Hity: 778Přenesená data: 12.60 MB Návštěvy: 120Stránky: 546Hity: 768Přenesená data: 10.97 MB Návštěvy: 171Stránky: 748Hity: 1217Přenesená data: 19.39 MB Návštěvy: 170Stránky: 607Hity: 975Přenesená data: 16.07 MB Návštěvy: 189Stránky: 626Hity: 1011Přenesená data: 17.31 MB Návštěvy: 183Stránky: 610Hity: 963Přenesená data: 15.16 MB Návštěvy: 152Stránky: 577Hity: 967Přenesená data: 16.34 MB Návštěvy: 116Stránky: 438Hity: 699Přenesená data: 10.68 MB Návštěvy: 125Stránky: 525Hity: 742Přenesená data: 11.83 MB Návštěvy: 156Stránky: 604Hity: 1071Přenesená data: 18.99 MB Návštěvy: 151Stránky: 555Hity: 897Přenesená data: 13.97 MB Návštěvy: 168Stránky: 526Hity: 967Přenesená data: 16.39 MB Návštěvy: 152Stránky: 593Hity: 1085Přenesená data: 18.37 MB Návštěvy: 114Stránky: 459Hity: 688Přenesená data: 10.80 MB Návštěvy: 103Stránky: 521Hity: 817Přenesená data: 12.48 MB Návštěvy: 19Stránky: 24Hity: 27Přenesená data: 418.54 KB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 137.94Stránky: 529.75Hity: 854.50Přenesená data: 14534962.19
01
Pro
02
Pro
03
Pro
04
Pro
05
Pro
06
Pro
07
Pro
08
Pro
09
Pro
10
Pro
11
Pro
12
Pro
13
Pro
14
Pro
15
Pro
16
Pro
17
Pro
18
Pro
19
Pro
20
Pro
21
Pro
22
Pro
23
Pro
24
Pro
25
Pro
26
Pro
27
Pro
28
Pro
29
Pro
30
Pro
31
Pro
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Pro 201811851777812.60 MB
02 Pro 201812054676810.97 MB
03 Pro 20181717481,21719.39 MB
04 Pro 201817060797516.07 MB
05 Pro 20181896261,01117.31 MB
06 Pro 201818361096315.16 MB
07 Pro 201815257796716.34 MB
08 Pro 201811643869910.68 MB
09 Pro 201812552574211.83 MB
10 Pro 20181566041,07118.99 MB
11 Pro 201815155589713.97 MB
12 Pro 201816852696716.39 MB
13 Pro 20181525931,08518.37 MB
14 Pro 201811445968810.80 MB
15 Pro 201810352181712.48 MB
16 Pro 2018192427418.54 KB
17 Pro 20180000
18 Pro 20180000
19 Pro 20180000
20 Pro 20180000
21 Pro 20180000
22 Pro 20180000
23 Pro 20180000
24 Pro 20180000
25 Pro 20180000
26 Pro 20180000
27 Pro 20180000
28 Pro 20180000
29 Pro 20180000
30 Pro 20180000
31 Pro 20180000
Průměr13752985413.86 MB
Celkem2,2078,47613,672221.79 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 676Hity: 1144Přenesená data: 19.19 MB Stránky: 581Hity: 936Přenesená data: 15.02 MB Stránky: 576Hity: 989Přenesená data: 16.85 MB Stránky: 601.50Hity: 1024Přenesená data: 16.77 MB Stránky: 518Hity: 827.50Přenesená data: 13.57 MB Stránky: 492Hity: 764.67Přenesená data: 11.92 MB Stránky: 365Hity: 512.33Přenesená data: 7.74 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po6761,14419.19 MB
Út58193615.02 MB
St57698916.85 MB
Čt6011,02416.77 MB
51882713.57 MB
So49276411.92 MB
Ne3655127.74 MB


 
Hodiny  
Stránky: 116Hity: 185Přenesená data: 3.41 MB Stránky: 89Hity: 104Přenesená data: 1.63 MB Stránky: 63Hity: 95Přenesená data: 1.25 MB Stránky: 73Hity: 110Přenesená data: 1.76 MB Stránky: 68Hity: 126Přenesená data: 1.43 MB Stránky: 88Hity: 138Přenesená data: 2.31 MB Stránky: 131Hity: 201Přenesená data: 3.76 MB Stránky: 186Hity: 337Přenesená data: 5.03 MB Stránky: 260Hity: 623Přenesená data: 12.10 MB Stránky: 219Hity: 549Přenesená data: 9.28 MB Stránky: 307Hity: 616Přenesená data: 11.31 MB Stránky: 253Hity: 681Přenesená data: 13.82 MB Stránky: 236Hity: 566Přenesená data: 11.63 MB Stránky: 251Hity: 583Přenesená data: 11.91 MB Stránky: 250Hity: 570Přenesená data: 10.81 MB Stránky: 327Hity: 577Přenesená data: 10.21 MB Stránky: 189Hity: 482Přenesená data: 8.13 MB Stránky: 237Hity: 569Přenesená data: 11.70 MB Stránky: 262Hity: 524Přenesená data: 9.14 MB Stránky: 256Hity: 521Přenesená data: 9.72 MB Stránky: 218Hity: 429Přenesená data: 6.91 MB Stránky: 206Hity: 373Přenesená data: 6.19 MB Stránky: 245Hity: 371Přenesená data: 6.89 MB Stránky: 3946Hity: 4342Přenesená data: 51.46 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
001161853.41 MB
01891041.63 MB
0263951.25 MB
03731101.76 MB
04681261.43 MB
05881382.31 MB
061312013.76 MB
071863375.03 MB
0826062312.10 MB
092195499.28 MB
1030761611.31 MB
1125368113.82 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
1223656611.63 MB
1325158311.91 MB
1425057010.81 MB
1532757710.21 MB
161894828.13 MB
1723756911.70 MB
182625249.14 MB
192565219.72 MB
202184296.91 MB
212063736.19 MB
222453716.89 MB
233,9464,34251.46 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz5,6979,629155.24 MB

NeznáméNeznáméunknown7881,38925.66 MB

usUnited Statesus45567510.75 MB

nlNetherlandsnl2372492.58 MB

ruRussian Federationru1971971.49 MB

frFrancefr1711712.17 MB

uaUkraineua86861.13 MB

chSwitzerlandch7679890.47 KB

euEuropean countryeu731533.07 MB

caCanadaca70711003.56 KB

 Ostatní62697317.85 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
51 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
AhrefsBot1,507+3012.52 MB16 Pro 2018 - 05:54
bingbot1,306+9430.15 MB16 Pro 2018 - 05:26
Googlebot720+44221.58 MB16 Pro 2018 - 06:25
BLEXBot690+1018.40 MB15 Pro 2018 - 16:00
SeznamBot271+2953.84 MB16 Pro 2018 - 05:22
qwantify504+166.59 MB16 Pro 2018 - 01:53
SemrushBot115+1001.61 MB16 Pro 2018 - 02:29
Applebot111+1031.91 MB15 Pro 2018 - 03:45
empty user agent string176+26.72 MB16 Pro 2018 - 02:30
YandexBot61+97794.04 KB16 Pro 2018 - 06:00
Ostatní676+36821.01 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 2,207 - Průměr: 94 sNávštěvyPodíl
0s-30s1,95488.5 %
30s-2mn964.3 %
2mn-5mn512.3 %
5mn-15mn492.2 %
15mn-30mn200.9 %
30mn-1h281.2 %
1h+80.3 %
Neznámé10 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
phpDynamic PHP Script file5,53240.4 %74.25 MB33.4 %
htmlHTML or XML static page2,94321.5 %33.57 MB15.1 %
jpgImage2,76920.2 %96.29 MB43.4 %
pngImage1,89913.8 %16.54 MB7.4 %
gifImage4923.5 %847.97 KB0.3 %
txtText file180.1 %232.59 KB0.1 %
jsJavaScript file140.1 %69.47 KB0 %
cssCascading Style Sheet file40 %10.70 KB0 %
cur 10 %574 bajtů0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 4Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/readme.txt180231.44 KB12.86 KB
/ads.txt3072.62 KB24.21 KB
/data/pano/quicktimefull_1.mov104.32 MB4.32 MB
/robots.txt031.73 KB589 bajtů

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
231 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/2,80614.04 KB1,613967


/urad-3/uredni-deska/smlouva-s-t-mobile-o-pronajmu-14277.html62012.14 KB 3


/urad-3/uredni-deska/statni-pozemkovy-urad-nabidka-pozemku-k-pro...35612.18 KB 1


/cs/newsletter/35411.78 KB52342


/urad-3/uredni-deska/30623.15 KB9094


/m/skins/jetrichovice2/mobile/slideshow_s2.css/3024.76 KB18136


/urad-3/uredni-deska/zakon-o-vode-13568.html27212.16 KB 3


//cs/newsletter/27111.45 KB51267


/urad-3/uredni-deska/c-2-2014-o-stanoveni-koeficientu-pro-vypoce...19612.05 KB 1


/m/1824.76 KB11019


Ostatní2,81113.10 KB273372 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Linux4,70855.5 %5,80842.4 %
Windows3,48241 %7,35653.7 %
Macintosh1952.3 %3252.3 %
iOS820.9 %1541.1 %
Neznámé90.1 %320.2 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
NetscapeNe3,93346.4 %4,27731.2 %
Google ChromeNe2,33027.4 %5,07337 %
FirefoxNe8299.7 %1,58311.5 %
MS Internet ExplorerNe6988.2 %1,3389.7 %
EdgeNe3343.9 %6384.6 %
SafariNe2132.5 %3672.6 %
OperaNe1011.1 %3292.4 %
MozillaNe120.1 %140.1 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne100.1 %160.1 %
Neznámé?80 %290.2 %
 Ostatní 80 %110 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...5,70484.2 %6,22285.2 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google Czech Republic171 / 172
- Google .com117 / 121
- Seznam96 / 96
- Google Hong Kong12 / 12
- T-Online ( catchall )6 / 6
- Google Slovakia2 / 3
- Google Greece1 / 1
- Google United Arab Emirates1 / 1
- Google Netherlands1 / 1
- Google Germany1 / 1
- Ostatní0 / 2
4086 %4165.6 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://jetrichovicko.cz273273
- http://192.168.1.32/portal/entry7878
- http://artlife.rv.ua88
- http://www.jetrichovicko.cz77
- https://lm.facebook.com66
- https://www.prjadko.kiev.ua/ritualnye-uslugi/pominalnye-obedy.ht...66
- https://vodabur.by/index.php66
- http://sauna-brizgi.ru55
- http://uzinform.com.ua/index.php55
- https://termoshop.com.ua55
- Ostatní255255
6549.6 %6548.9 %
Neznámý původ80.1 %80.1 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
28 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
obec jetřichovice2728.1 %
jetřichovice2627 %
obecní úřad jetřichovice44.1 %
jetrichovice33.1 %
obec jetřichovice obecní úřad33.1 %
oÚ jetřichovice33.1 %
jetřivhovice33.1 %
www.jetřichovice.cz33.1 %
obec jitřichovice22 %
českokamenické panství22 %
Ostatní fráze2020.8 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
40 různých výrazůVyhledáváníPodíl
jetřichovice7039.5 %
obec3519.7 %
úřad84.5 %
obecní73.9 %
jetrichovice52.8 %
jitřichovice31.6 %
jetřivhovice31.6 %
www.jetřichovice.cz31.6 %
31.6 %
územní21.1 %
Ostatní slova3821.4 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico880 / 1,078 Návštěvníci81.6 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
302Moved temporarily (redirect)2,23458.7 %663.77 KB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)80121 %31.20 MB
301Moved permanently (redirect)75419.8 %388.93 KB
206Partial Content110.2 %499.34 KB
400Bad Request40.1 %42.89 KB
403Forbidden10 %430 bajtů
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: geoip, decodeutfkeys, hashfiles, tooltips)